Congres 'Kindermishandeling - signaleren en handelen binnen het onderwijs'

10 oktober 2017

Ruim 3% van de kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar is blootgesteld aan een vorm van kindermishandeling (NJI, 2016). Scholen spelen een grote rol in het tijdig signaleren van kindermishandeling. Wat zijn risicofactoren voor kindermishandeling? En wat doet u als u twijfelt of er sprake is van kindermishandeling? Weet kindermishandeling te herkennen en juist te handelen om erger te voorkomen!

Meer informatie en aanmelden via Medilex Onderwijs.

Kennisdossier