Congres Mensen met verward gedrag

Op 26 juni vindt in cultuur- en congrescentrum Antropia in Driebergen het 3e congres Mensen met verward gedrag plaats. Per 1 oktober 2018 is het de bedoeling dat elke gemeente en regio beschikt over een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag. Onder regie van de gemeente dienen alle ketenpartners een sluitende aanpak te hebben gerealiseerd. Heeft jouw gemeente deze aanpak al op orde?

Het congres Mensen met verward gedrag brengt je een stap dichter bij de leefwereld van mensen die zich verward gedragen. En een stap verder in het ontwikkelen van een effectieve, sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. Je hoort van relevante sprekers hoe je goede, structurele vroegsignalering en preventie realiseert.

Meer informatie en aanmelden

3 redenen om je in te schrijven

  1. Je leert in het belang van mensen met verward gedrag hoe je alle schakels in de keten van ondersteuning, zorg en veiligheid optimaal laat samenwerken.
  2. Je ontdekt welke initiatieven op het gebied van herstel en eigen kracht van mensen met verward gedrag zich ondertussen hebben bewezen.
  3. Je krijgt inzicht op welke manier je de effectiviteit bevordert van structurele vroegsignalering en preventie bij mensen met verward gedrag.

Sessie Inzet van ervaringskennis in de wijk

Anne-Marie van Bergen, senior adviseur Thuis in de wijk, Movisie geeft samen met Petra van der Horst van Samen Sterk zonder Stigma en Paola van Noordt, ervaringsdeskundig projectleider van RIBW Brabant, een workshop in sessieronde 2. Deze sessie gaat vooral in op de rol van de ervaringsdeskundigen in deze aanpak. In Tilburg én Utrecht lopen projecten waar wijkteams en ervaringsdeskundigen uit de RIBW of GGZ samen in gesprek gaan met inwoners in buurten, waar veel mensen met psychiatrische problematiek wonen. Deze aanpak werkt preventief tegen overlast en isolement. Ze organiseren buurtbijeenkomsten waarvoor zowel de mensen met een psychische kwetsbaarheid zelf, als de ‘buren’ uitgenodigd worden. Doel is om onbekendheid weg te nemen en om te kijken wat men nodig heeft (van professionals) om plezierig met elkaar samen te leven. Mensen leren elkaar beter kennen en gaan met elkaar in gesprek. Ook werken de ervaringsdeskundigen mee aan deskundigheidsbevordering van de wijkprofessionals.

Wil jij hier bij zijn?

Lees meer informatie en meld je aan