Congres Mensen met verward gedrag

26 juni 2018

Op 26 juni vindt in cultuur- en congrescentrum Antropia in Driebergen het 3e congres Mensen met verward gedrag plaats. Per 1 oktober 2018 is het de bedoeling dat elke gemeente en regio beschikt over een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag. Onder regie van de gemeente dienen alle ketenpartners een sluitende aanpak te hebben gerealiseerd. Heeft jouw gemeente deze aanpak al op orde?

Het congres Mensen met verward gedrag brengt je een stap dichter bij de leefwereld van mensen die zich verward gedragen. En een stap verder in het ontwikkelen van een effectieve, sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. Je hoort van relevante sprekers hoe je goede, structurele vroegsignalering en preventie realiseert.

Trefwoorden