Congres Mensen met verward gedrag in de wijk

Het organiseren van interprofessionele samenwerking in de wijk

De groep van mensen met verward gedrag is zeer divers. Tijdens dit congres gaan we dieper in op de samenwerkingen tussen overheid en zorg en cliënt, zowel op landelijk en op lokaal niveau en wordt bekeken hoe het nu staat met de samenwerking in de wijk. Wat gaat goed? Wat zijn de knelpunten? Hoe ziet de toekomst eruit? Movisie is kennispartner van dit congres, Christine Kuiper, werkzaam bij Movisie en projectleider Kennisnetwerk verward gedrag verzorgt samen met ervaringsdeskundige Joke van der Meulen één van de sessies.

Congres uitgesteld naar 2 september 2020

Dit congres zou plaatsvinden op 24 maart 2020, maar is uitgesteld naar 2 september vanwege de verspreiding van het coronavirus.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Biedt het nieuwe wettelijke kader mogelijkheden voor de aanpak van mensen met verward gedrag?
  • In de praktijk: vanaf de eerste melding bij de politie.
  • Het organiseren van interprofessionele samenwerking in de wijk.
  • Verward gedrag bij een naaste.

Praktijkvoorbeeld: Buurt voor iedereen

Ondersteuning aan mensen met psychische en sociaal-maatschappelijke problemen vindt vaker aan huis plaats dan vroeger. Al dan niet met ambulante begeleiding. Hoe zorg je er als gemeente, sociale organisatie, professional, vrijwilliger, ervaringsdeskundige of actieve buurtbewoner voor dat iedereen zich thuis en veilig voelt in de wijk? In deze sessie ga je onder begeleiding van Christine Kuiper en Joke van der Meulen aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden aan de slag met de vraag wat er nodig is om een inclusieve wijk te realiseren. Je gaat naar huis met nieuwe inzichten en concrete tips en tricks waar je in je eigen praktijk weer mee verder kunt.

Lees meer en meld je aan voor het congres