Congres 'Multideskundigheid in de nieuwe GGZ'

31 oktober 2017

Op 31 oktober 2017 organiseert Sympopna het uiterst boeiende congres Multideskundigheid in de nieuwe GGZ – ‘gelijkwaardig samenwerken op weg van herstel’ met onder andere Jim van Os, Phillipe Delespaul en Wilma Boevink.  Je krijgt antwoord op de volgende vragen: Wat is multideskundigheid? Ervaringsdeskundigheid in De Nieuwe GGZ: waar staan we over 15 jaar? Wat is de JIMaanpak?

Dit congres gaat in op de vraag hoe effectief vorm gegeven kan worden aan deze multideskundigheid binnen De Nieuwe GGZ. We lichten de vorm en inhoud van multideskundigheid toe, we laten goede voorbeelden zien, gaan in op knelpunten en uitdagingen, en hopen u vooral te inspireren om met ons mee te werken aan de realisatie van multideskundigheid binnen De Nieuwe GGZ.

Meer informatie en aanmelden via GGZnieuws.nl