Congres 'Met het Oog op Behandeling'

16 maart 2017

Dit congres wordt gezamenlijk georganiseerd door het Landelijk Kenniscentrum LVB, de VOBC en De Borg en richt zich op diagnostiek en behandeling van gedragsproblematiek bij mensen met een licht verstandelijke beperking.

In het ochtendprogramma wordt diagnostiek en behandeling van gedragsproblematiek door gerenommeerde sprekers benaderd vanuit drie invalshoeken: het brein, het sociaal domein en vanuit het perspectief van zorgvernieuwing. Vanuit deze invalshoeken worden behandeling en begeleiding van mensen met een LVB en gedragsproblemen in een nieuwe context en verrassend perspectief geplaatst.

In het middaggedeelte vinden in 2 workshoprondes presentaties plaats over onderzoek naar interventies dat uitgevoerd is in de praktijk van de bij De Borg en VOBC/Landelijk Kenniscentrum LVB aangesloten instellingen.

Voor meer informatie en wijze van aanmelden, klik HIER.