Congres Participatie in de jeugdhulp

18 september 2014

Heeft u te maken met de transitie en transformatie van de jeugdhulp? Zoekt u ook naar passende manieren om participatie van jongeren en hun ouders in de jeugdhulp vorm te geven? Laat u dan inspireren tijdens de bijeenkomst Participatie in de jeugdhulp!

Tijdens de bijeenkomst wordt u bijgepraat over de actuele stand van zaken van  de transitie Jeugd. Maar bovenal maakt u kennis met interessante praktijkvoorbeelden, methoden en werkvormen om jongeren en hun ouders te betrekken bij de transitie en transformatie. Ook krijgt u de gelegenheid om met een aantal tools concreet aan de slag te gaan, passend bij uw lokale situatie.

Voor wie?

Het congres Participatie in de jeugdhulp op 18 september is bedoeld voor coach-ondersteuners van jongeren- en cliëntenraden, maar is ook interessant voor beleidsmedewerkers van instellingen en gemeenten en voor leden van Wmo-raden. Deelnemers krijgen actuele informatie over  de stand van zaken van de transitie Jeugd en maken kennis met interessante praktijkvoorbeelden, methoden en werkvormen om jongeren en hun ouders te betrekken bij de transitie en transformatie. Ook krijgen zij de gelegenheid om concreet
aan de slag te gaan, passend bij hun lokale situatie.

Programma

12.15 Lunch in regiotafels met eerste kennismaking en uitwisseling.
13.15 Welkom en intro door de dagvoorzitter.
13.20 Actuele stand van zaken van de transitie en transformatie Jeugdhulp. U wordt bijgepraat door Marion Welling, LOC/LCFJ, die betrokken is bij de werkgroep cliëntenparticipatie van de G32.
13.50 Een inspirerend voorbeeld van betrokkenheid van jongeren! Wat vinden jongeren met een verstandelijke beperking belangrijk  in de hulpverlening die zij krijgen?
14.10 Open space ronde 1: Laat u informeren en inspireren met aansprekende voorbeelden van participatie in de jeugdhulp op zowel individueel, instellings- als regionaal niveau.

 1. Toekomstplan: Anouchka Peters, Jeugdformaat
 2. Peer to peer vertrektraining: Nelleke Melse, stichting Kinderperspectief en Cardea
 3. Digitaal jeugdplein: Danny Frietman, Enterprise Appstore
 4. Jij Utrecht: Hetty Jobse, JIJ Utrecht
 5. Ambassadeurs Midden Holland: Marjan Möhle, JSO
 6. Uw Ouderplatform, ovb
 7. Q4C wijkteams: Leo Rutjes, Stichting Alexander
 8. Inspraak door jongeren die ambulante hulp krijgen: Jenny de Jeu, Cliëntenraad GGZ
 9. Levensloopconsulent: Marlies van Oorschot, Cliëntenraad GGZ Kinder en Jeugd Rivierduinen

14.35 Pauze
14.55 Open space ronde 2: idem.
15.20 Discussie
15.40 Aan de slag-sessies
U kunt experimenteren met een concrete werkvorm of methode en de  toepassingsmogelijkheden in uw eigen situatie onderzoeken.

 1. Hoe kunt u in uw regio samenwerking tussen verschillende jeugd- en jongerenraden vormgeven? (Fietje Schelling, JSO)
 2. Hoe werkt een persona en wat kunt u met de kracht van het verhaal? (Jasmijn, Zorgbelang Gelderland en Anne Lucassen, Movisie)
 3. Op welke manier kunt u met ervaringsdeskundigen aan de slag? (Thijs Janssen, JSO en Maurits Boote, Movisie). Lees de blog van ervaringsdeskundige Maurits Boote.
 4. Biedt een verbetergroep tussen gemeente, bestuurders en jongeren kansen? (Martine Tobé, Kinderperspectief JeugdWelzijnsBeraad)
 5. Hoe kunt u social media inzetten en hoe maakt u bijvoorbeeld een effectieve facebook-groep? (Jeske Krens, JSO)

Datum en locatie

18 september van 12.15 tot 17.00 uur
Zaalverhuur 7 - Boothstraat 7, Utrecht

Kosten

75,- euro

Deze bijeenkomst is inmiddels vol, aanmelden is niet meer mogelijk.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij Trainingsbureau Movisie:
T 030 789 222
E trainingsbureau@movisie.nl.

Organisatie

Deze dag wordt georganiseerd door Movisie, Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling, Jeugd Welzijnsberaad, De Jutters, Alice Makkinga – ondersteuning & advies en enkele jongeren-raden en Landelijk platform GGz.

Downloads
Programma-Jezelf-zijn-in-de-jeugdzorg