Congres Regenboogsteden 2022

Op vrijdag 14 oktober van 12.30 tot 17.30 uur komen vertegenwoordigers van alle gemeenten, lokale (lhbti+) organisaties, sociaal professionals en andere geïnteresseerden samen in de Jaarbeurs in Utrecht. Samen bespreken we lhbti+ beleid.

Aanmelden voor het congres is mogelijk t/m 7 oktober. 

Binnen het programma Regenboogsteden adviseert en ondersteunt Movisie veel gemeenten over lhbti+ onderwerpen, oftewel lokaal regenboogbeleid. Dit doen we in nauwe samenwerking met lokale (lhbti+) organisaties, sociaal professionals en vele anderen. Tijdens dit congres komen vertegenwoordigers van alle gemeenten, lokale (lhbti+) organisaties, sociaal professionals en andere geïnteresseerden samen. 

Het programma

Deelnemers aan het Congres Regenboogsteden worden vanaf 12.30 uur verwacht voor de start van de bijeenkomst met een netwerklunch. Daarna volgt een programma met plenaire onderdelen en twee rondes met sessies en workshops. Alle details over het programma van het congres zijn te vinden in een apart artikel dat in de aanloop naar het congres nog zal worden aangevuld.

Bekijk het programma

Aanmeldformulier Congres Regenboogsteden 2022