Congres: Het roer gaat om!

Verplaatst naar april 2022

Nog steeds zijn gemeenten op zoek naar manieren om grip te krijgen op de tekorten jeugdzorg en Wmo. Gemeenten komen ook bij lange na niet uit met het budget voor de Participatiewet, zo bleek net voor de zomer uit onderzoek. Het sociaal domein is nog steeds volop in beweging, maar er moeten nu echt forse maatregelen worden genomen. Diverse gemeenten sleutelen, ieder op een eigen manier, aan het sociaal domein. Op 21 april 2022 is Movisie kennispartner bij het congres sociaal ‘Het roer gaat om’ van Binnenlands Bestuur.

Forse aanpassingen nodig

Binnenlands Bestuur: 'Na de arbitrage jeugdzorg is er weliswaar voor komend jaar 1,3 miljard euro extra uitgetrokken door het rijk, maar pas een nieuw kabinet besluit over structurele verhoging van het jeugdbudget. Gemeenten en rijk hebben bovendien afgesproken dat er een hervormingsagenda komt, waarbij gemeenten zich ook committeren aan bezuinigingen. En wat gaat er gebeuren met het door gemeenten zo verfoeide Wmo-abonnementstarief? De tekorten op de Wmo lopen nog steeds op.

Uit onderzoek van BDO eerder dit jaar kwam naar voren dat de Wmo-uitgaven in 2019 harder zijn gestegen dan die voor de jeugdzorg. De gevolgen van het Wmo-abonnementstarief en de vergrijzing drukken zwaar op de gemeentelijke begrotingen. Diverse gemeenten hebben inmiddels zelf het heft in eigen hand genomen en hebben een inkomenstoets ingevoerd. De Wmo verbiedt dat. Het wachten is op de eerste rechtszaak, of ingrijpen door de minister van VWS. In juli verscheen het rapport van Bureau Berenschot over de tekorten op de Participatiewet. Het gaat nu om een bedrag van 1,2 miljard euro, maar dat loopt op tot 1,5 miljard euro in 2026. Ook daar zijn forse aanpassingen nodig.'

Gemeenten die het roer al hebben omgegooid

Kortom: het sociaal domein is nog steeds volop in beweging, maar er moeten nu echt forse maatregelen worden genomen. De tijd van afwachten en/of kleine reparaties doorvoeren is voorbij. Gemeenten wachten echter nieuwe wet- en regelgeving of die hervormginsagenda niet af. Diverse gemeenten sleutelen, ieder op een eigen manier, bijvoorbeeld al aan de jeugdzorg.

Ook wordt gekeken hoe op de Wmo kan worden bezuinigd. Deels gebeurt dat door strakker te sturen; op bijvoorbeeld de toegang of contracten. En hoe krijgen gemeenten grip op de oplopende tekorten op de Participatiewet? In het congres sociaal ‘Het roer gaat om’ geven sprekers in een plenair deel hun visie op de ontwikkelingen in het sociaal domein. In drie ronde workshops wordt dieper ingezoomd op de vraagstukken van vandaag en morgen, waarbij nadrukkelijk ook wordt gekeken naar gemeenten die het roer al hebben omgegooid.

Betaalbare sociale kwaliteit

Movisie adviseerde over de inhoud van het congres, is in Theater Figi in Zeist met een stand aanwezig en organiseert twee workshops. In de ochtend vindt de workshop ‘Betaalbare sociale kwaliteit’ plaats. Werken aan betaalbare sociale kwaliteit is een grote opgave voor gemeenten. Hoe vind je de balans tussen handelen vanuit inhoud, visie en kwaliteit voor de inwoner én werken vanuit controle en kostenbeheersing. Movisie werkte de afgelopen jaren samen met gemeenten aan meer kennis over hoe gemeenten effectiever kunnen sturen op de financiën en sociale kwaliteit in het sociaal domein en wat daarvoor nodig is. De gevonden ingrediënten zijn verwerkt in een nieuwe routeplanner Betaalbare Sociale Kwaliteit die we graag samen met u onder de loep nemen. De workshop wordt verzorgd door Mariël van Pelt en Annette van den Bosch.

Gemeenteraden; meer sturing en grip

In de middag verzorgen Movisie-adviseurs Jasper van de Kamp en Hilde van Xanten samen met Harun Keskin, gemeenteraadslid in de gemeente Amersfoort, de workshop ‘Gemeenteraden; meer sturing en grip’. Komend voorjaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen, veel nieuwe raadsleden zullen aantreden. Wat kun jij als beleidsadviseur doen om hen snel wegwijs te maken in het sociaal domein om hun kader stellende en sturende rol in te gaan vullen? In deze workshop gaan we in op het werken met leidende principes, wat nodig is voor maatschappelijk partnerschap en het sturen op maatschappelijke resultaten, en wat de raad daarin kan doen.

Meer informatie over het congres vind je op Binnenlands Bestuur