Congres ‘Samen werken aan sociale inclusie’

15 maart 2018

Meedoen in de maatschappij, dat wil iedereen. Ook mensen die niet vanzelfsprekend kunnen meedoen, vanwege beperkingen en/of psychosociale kwetsbaarheid. Zet u zich in voor een inclusieve en veilige wijk?

Kom op 15 maart 2018 naar het congres ‘Samen werken aan sociale inclusie! Iedereen een plek onder de zon’ waar we elkaar kunnen ontmoeten en inspireren.

Programma

Tijdens het congres:

  • Gaat u met elkaar aan de slag met knelpunten in domeinoverstijgende samenwerking, met oplossingen vanuit tal van vernieuwende praktijkvoorbeelden. U merkt dat er altijd mogelijkheden te vinden zijn, als er de wil en het lef is bij alle betrokkenen.
  • Krijgt u inspiratie over hoe een inclusieve en veilige wijk eruit kan zien. Ruimte maken voor ‘anders’ zijn. In iedere buurt, voor iedereen. Het versterken van zelfmanagement en ervaringsdeskundigheid. Een stem geven aan het sociale netwerk. Duurzame samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en andere partners. Ogen en oren in de buurt.
  • Krijgt u inzicht in de gezamenlijke toekomstagenda op weg naar sociale inclusie: van plannen naar actie! U komt te weten wat op regionaal en landelijk niveau in de komende jaren moet gebeuren om te werken aan een inclusieve en veilige wijk.

Datum: donderdag 15 maart 2018
Tijd: 09.00 – 17.00 uur
Locatie: NBC Congrescentrum in Nieuwegein

Wilt u meer informatie over dit congres? Kijk dan op op de website van Nieuwe Wegen GGZ.