Congres Sociaal domein: Leren en verbeteren

Net als in de jungle geldt in het sociaal domein de ijzeren overlevingswet: het is meten of gemeten worden. En dan ligt de aanbevolen werkwijze voor de hand: zorg dat je zelf het meetlint, de weegschaal of de stappenteller hanteert.

Rest de vraag: Wat doe je vervolgens met de gevonden data? Hoe zet je ze in voor zinvolle monitoring van je activiteiten en interventies? En anno 2019 willen veel gemeenten hun meetgegevens ook gebruiken voor het volgen en bijsturen van de transformatie. De grootste opgave in het sociaal domein is immers nog steeds de ombuiging van minder zorg naar meer preventie. Met als geruststellend uitgangspunt dat je niet van meet af aan de wijsheid in pacht hoeft te hebben, maar dat je als organisatie ook met vallen en opstaan mag leren.

Dus leer en verbeter tijdens het congres op 21 november, bijvoorbeeld dankzij de vijf ‘quick wins’ die Tim Robbe gemeenten te bieden heeft. Leer van Xander Koolman en Radboud Engbersen te relativeren: Monitoring is geen heilige graal voor vernieuwing en verbetering. En doe in de workshoprondes jouw voordeel met uiteenlopende bewezen en kansrijke praktijkvoorbeelden.

Meld je aan

Het congres sociaal domein 2019 wordt georganiseerd door Binnenlands Bestuur in samenwerking met BDO, BMC, InfinitCare , Movisie, Schulinck en Stimulansz.

Workshops door Movisie

Radboud Engbersen, expert sociaal domein bij Movisie is op het congres Sociaal domein één van de key note speakers. Ook verzorgt Movisie twee workshops: Hilde van Xanten leert je hoe je ervaringen én tips van inwoners goed in beeld krijgt en laat je verder kijken dan het landelijke verplichte cliëntervaringsonderzoek. Karin Sok gaat samen met de gemeente Nijmegen in op de vraag hoe gemeenten bij de inzet van middelen en de keuze voor activiteiten in het sociaal domein kunnen sturen op een beter maatschappelijk resultaat.