Congres 'Sociaal domein - Sturen op gemeentelijke ambities'

3 november 2016

Het thema van het Binnenlands Bestuur congres sociaal domein is 'Sturen op gemeentelijke ambities'. Met best practices over ambities en hoe die te bereiken. Met voorbeelden over hoe je resultaten kunt meten. En met deskundigen die uit de doeken doen aan welke knoppen gemeenten kunnen draaien om de gewenste ambities te behalen.

Movisie is partner van het congres. Charlotte Hanzon en Marjet van Houten verzorgen een deelsessie en Saskia Keuzenkamp is een van de sprekers tijdens het programma.

Zorg dichter bij de burger, maatwerk in participatie, ieder het zijne en dat ef ciënter en meer in samenhang. Ambities genoeg bij de nieuwe taken in het sociaal domein. Sinds de transities hebben gemeenten de bestuurlijke en financiële touwtjes in handen en geven ze hun eigen invulling aan lokaal sociaal beleid. Nu breekt de tijd aan om de ambities te heroverwegen en waar nodig bij te sturen.

Staat die stip aan de horizon nog op de goede plaats? Varen we de juiste koers? En hoe weet (of meet) je of je goed bezig bent?

Meer informatie en aanmelden via Binnenlands Bestuur.