Congres Sociaal Werk Nederland

16 mei 2018

Woensdag 16 mei organiseert Sociaal Werk Nederland (SWN) haar jaarcongres in Fort Voordorp in Utrecht (Groenekan). Het versterken van de sociale basis is een voorwaarde voor een geslaagde transformatie in het sociaal domein. Hoe doen we dat? Met wie? En wat zijn de randvoorwaarden?

Programma en aanmelden

Staatssecretaris Paul Blokhuis gaat in op zijn plannen voor de inclusieve samenleving en de rol van het sociaal werk daarin. Liesbeth Huyzer, plaatsvervangend korpschef van de nationale politie, en Machteld Huber, grondlegger van Positieve Gezondheid, geven hun visie op het belang van een sterke sociale basis.

Tijdens de dag worden verschillende mini-colleges en workshops gegeven, verdeeld over vier pijlers: Verbinden in de basis; Innoveren; Werken en leren; Organiseren. Movisie verzorgt een van de workshops.

Kennisdossier