Congres 'Een stabiele plek voor bijzondere burgers'

13 november 2014

Stabiele woonruimte is voor kwetsbare mensen een absolute voorwaarde om in de samenleving mee te doen en erbij te horen. Tijdens dit congres staat ‘het wonen’ daarom centraal. Wat is er nodig om woonruimte te krijgen en te behouden, hoe maak je van een huis een thuis, hoe is verlies van huisvesting te voorkomen en wat zijn obstakels om na dakloosheid weer onder dak te komen.

Dit congres belicht deze vragen vanuit de ervaringen van cliënten en professionals, vanuit voorbeeldpraktijken en van wat uit onderzoek bekend is over ‘wat werkt’. Ook is er ruimte voor ervaringen met veelbelovende interventies, zoals Housing First en Critical Time Intervention. Tegelijkertijd zijn er grote beleidsvragen rond het wonen, die met name ook gemeenten en corporaties voor belangrijke opgaven plaatsen. Ook die komen tijdens dit congres aan de orde.

Het congres richt zich onder andere op cliënten en professionals, instellingen en woningcorporaties, gemeenten en zorgverzekeraars die een rol hebben bij het bereiken en behouden van stabiele huisvesting voor sociaal kwetsbare mensen. Meer Informatie kunt u vinden op de website van PAO Heyendael.

Datum

13 november 2014

Locatie

WTC Regardz, Nieuwe Stationsstraat 10, 6811 KS Arnhem