Congres Sturen op resultaten en kwaliteit in het sociaal domein

Op 8 november organiseert Binnenlands Bestuur met Movisie en andere organisaties het congres ‘Sturen op resultaten en kwaliteit in het sociaal domein’. Leer hoe je ‘kwaliteit’ en ‘maatschappelijk effect’ een centrale plek geeft in het beleid, de monitoring en de verantwoording. Karin Sok van Movisie is een van de sprekers tijdens het congres en Annette van den Bosch en Thijs van den Enden van Movisie geven de workshop ‘Monitoren in het sociaal domein, zo kan het ook’.

Bekijk programma en meld je aan

Sturen op resultaten en kwaliteit

Vier jaar na de decentralisatie rijzen er twijfels. Het valt voor gemeenten nog niet mee om de belofte van meer preventie en minder dure zorg in praktijk te brengen. Hoe vind je de juiste balans tussen sturen op budgetten en sturen op de beste dienstverlening in zorg en welzijn? Kun je voor een dubbeltje in een skybox zitten of is ook in het sociale domein goedkoop uiteindelijk duurkoop? Tijdens het congres ‘Sturen op resultaten en kwaliteit in het sociaal domein’ op 8 november hoor je hoe je ‘kwaliteit’ en ‘maatschappelijk effect’ een centrale plek geeft in het beleid, de monitoring en de verantwoording. Je wordt bijgepraat over de doorontwikkeling van Jeugdhulp-instrumenten die bruikbaar zijn voor de Wmo-doelen. Wethouder Maarten van Ooijen legt uit hoe Utrecht de klassieke manier van verantwoorden verrijkt met dynamische data-analyse en de kersverse landelijke eenzaamheidsambassadeur Eric van der Burg vertelt waarom hij 380 coalities tegen eenzaamheid gaat smeden.

Nieuwe webetalage over monitoring voor gemeenten

Hoe kan de gemeente de eenzaamheid onder ouderen in een specifieke wijk terugbrengen? Of hoe kun je meten dat een wijk er sociaal op vooruit is gegaan? Door een denkkader te ontwikkelen voor de resultaten die je wilt realiseren, de acties die je inzet en de effecten daarvan te meten. Dat is de kern van het 'Kwaliteitskompas', dat Movisie heeft gebruikt voor gemeenten om op resultaat van een aanpak te meten in plaats van op output, de hoeveelheid  activiteiten in de wijk. Karin Sok vertelt tijdens haar keynote speech tijdens het congres meer over werken met het Kwaliteitskompas en over hoe gemeenten outcome monitoring oppakken en de Web-etalage monitoring sociaal domein, die Movisie voor de VNG ontwikkelde.  

Monitoren in het sociaal domein, zo kan het ook!

Het meten van de outcome van ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is noodzakelijk, maar het klinkt ook ingewikkeld. Soms is een wat groter onderzoek naar de maatschappelijke resultaten van beleid of activiteiten onvermijdelijk, maar het kan ook anders. Denk eens aan het verzamelen van verhalen, aan het maken van een film of een onderzoek door cliënten zelf. Hoe bepaal je als gemeente of organisatie welke methode van meten de juiste is? Wat zijn dilemma’s en knelpunten hierbij? En wat zijn succesverhalen? Annette van den Bosch en Thijs van den Enden gaan tijdens hun workshop in op deze vragen.

Bekijk programma en meld je aan