Congres: Toegankelijke Mantelzorgondersteuning

'Vandaag gaan wij een stap verder'

Laat je inspireren en in beweging zetten door collega gemeenten die de toegang tot mantelzorgondersteuning eenvoudiger maakten. Ruim 70 gemeenten werkten hier de afgelopen twee jaar aan. Op donderdag 15 juni vertellen zij over integraal mantelzorgbeleid, over samenwerking met ervaringsdeskundigen en over servicegerichte toegang voor mantelzorgers. Wat hebben zij geleerd en hoe helpt dat jou verder bij de organisatie van toegankelijke mantelzorgondersteuning? Tijdens workshoprondes ga je zelf praktisch aan de slag met deze thema’s.

Gedurende het congres krijg je informatie, inspiratie en tools aangereikt die je kunt gebruiken voor jullie eigen plannen in het kader van GALA*. Je kunt hierna gerichte stappen zetten om in jouw gemeente mantelzorgondersteuning toegankelijker te maken.

mantelzorg

De organisatie van het congres is in handen van het Adviesteam Mantelzorg dat bestaat uit experts informele zorg van Movisie en experts van MantelzorgNL. Het congres is in opdracht van ministerie VWS en een samenwerking met VNG, Regioplan en PROOF-adviseurs.

Programma

 • 13:00 uur: Inloop en lunch
 • 13:30 uur: Plenair
  - Welkom door Roos van Gelderen (ex-wethouder Leiden)
  - Het belang van een goede mantelzorgondersteuning (door VWS en VNG)
  - Uitkomsten monitoring van de pilot 'Verbetering toegang mantelzorgregelingen' (door Regioplan)
  - Lancering ketenaanpak depressiepreventie mantelzorgers (door PROOF-adviseurs) 
 • 14:45 uur: Workshops
  - Workshopronde 1 (45 min)
  - Workshopronde 2 (45 min)
 • 16:45 uur: Afsluiting
 • 17:00 uur: Hapje, drankje, ontmoeting

Dit congres is bedoeld voor beleidsadviseurs mantelzorg bij gemeenten. We nodigen je van harte uit om de contactpersoon van de mantelzorg-ondersteunende organisatie mee te nemen!

* GALA: uitgelicht Gezond en Actief Leven biedt het fundament voor samenhangend gezondheidsbeleid. Gemeenten en GGD’s, zorgverzekeraars en VWS zetten gezamenlijk in op een gezond en actief leven met een stevige sociale basis.

Workshops (bij de inschrijving meld je je aan voor twee workshops)

1. Heldere werkwijze voor mantelzorgwoningen

Hoe kunnen domeinen elkaar versterken om mantelzorgers heldere processen en duidelijke communicatie te bieden. Een voorbeeldproject rondom (pré)mantelzorgverklaringen voor (pré)mantelzorgwoningen.

2. Toegang tot respijtzorg

Welke route leggen mantelzorgers af voor zij toegang krijgen tot respijt? Vaak blijft de route en het contact van mantelzorgers met organisaties onderbelicht. Breng de route in kaart en zorg voor warme overdracht om respijtzorg toegankelijk te maken.

3. Goede informatievoorziening

Veel mensen die zorgen voor hun naaste weten niet dat zij mantelzorger zijn. Ook kennen ze de mogelijkheden van hulp en ondersteuning niet. Welke boodschap wil je aan mantelzorgers meegeven? Op welke manier breng je dit onder de aandacht?

4. Regie en samenwerking

In een gemeente hebben verschillende organisaties een puzzelstuk voor toegankelijke mantelzorgondersteuning in handen. Wat is jouw rol hierin als beleidsmedewerker? Hoe ga je deze netwerkpuzzel leggen?

5. Het inzetten van ervaringsdeskundigheid

Mantelzorgbeleid maak je voor en mét mantelzorgers. Mantelzorgers zijn een belangrijke gesprekspartners voor passend mantelzorgbeleid . Ook in de uitvoering helpen zij de toegang tot ondersteuning voor andere mantelzorgers gemakkelijker te maken. Nieuwsgierig naar wat dat betekent en hoe je ervaringsdeskundigheid onderdeel maakt van het mantelzorgbeleid?

6. Mantelzorg en sociale basis

De sociale basis wordt het vangnet voor veel uitdagingen in zorg en welzijn. Ook bij mantelzorgondersteuning. We kijken naar wederkerigheid: hulp vragen, hulp ontvangen en hulp accepteren. In deze workshop verkennen we vragen als: Wat kan de buurt of wijk voor mantelzorgers betekenen om de balans te houden tussen ondersteuningstaken en andere bezigheden? Hoe kun je als gemeente inwoners faciliteren in initiatieven om voor elkaar te zorgen? Welke kennis hebben we hierover?

7. Ketenaanpak preventie depressie mantelzorg

Proof-adviseurs ontwikkelde in opdracht van het ministerie van VWS en met partners de ketenaanpak ‘depressiepreventie mantelzorgers’. In deze workshop zullen zij dieper ingaan op een aantal aspecten die terugkomen in deze ketenaanpak.

Congres 'Toegankelijke mantelzorgondersteuning'