Congres Veilig Verder

8 december 2016

Tijdens deze dag worden de leerervaringen en inzichten gedeeld in do’s en don’ts van de afgelopen jaren, zoals opgedaan door de Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik, de Collectieven tegen Kindermishandeling, de programma’s gericht op een Regio Aanpak Veilig Thuis en de inrichting van de Veilig Thuis organisaties. Wat was hun aanpak en hoe is de praktijk versterkt? Waar staan we anno december 2016? Wat zijn de best practises en hoe gaan we verder in de komende jaren?

Doelgroep

Gemeenteambtenaren, bestuurders, professionals, ervaringsdeskundigen en studenten in het vakgebied.

Meer informatie

U vindt meer informatie op de website van het congres.

Datum: 8 december 2016
Locatie: Jaarbeurs, Utrecht
Organisatoren: De Federatie Opvang, Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik, Movisie, VNG en de Ministeries van VWS en V&J