Congres 'Verwarde personen'

27 juni 2017

Verwarde personen is een containerbegrip geworden. Schrappen we de term ‘verwarde personen’ en noemen we deze burgers ‘mensen met acute zorgnood’? De term ‘verwarde personen’ wakkert discussie aan en zou leiden tot stigmatisering van mensen met een ernstige psychische aandoening. Er wordt steeds meer waarde gehecht aan betere aansluiting op de leefwereld van deze kwetsbare burgers en de zorg te richten op de eigen kracht van deze mensen en hun naasten.

Bij het congres Verwarde personen, georganiseerd door Zorg+Welzijn op dinsdag 27 juni, leer hoe je deze kwetsbare mensen in de praktijk betere persoonlijke ondersteuning biedt.

Meer informatie en aanmelden via de website van Zorg+Welzijn.