Congres 'Vrijplaats voor herstel en participatie'

6 oktober 2016

Speciaal voor professionals die werken met psychisch kwetsbare mensen organiseert Logacom op 6 oktober het congres Herstelacademies. Op het congres worden verschillende herstelinitiatieven gepresenteerd en gaan sprekers in op eerste kwalitatieve onderzoeksresultaten van het Trimbos-instituut. Ook is er aandacht voor het ‘verdienmodel’, financiële mogelijkheden, samenwerking met ketenpartners/coöperatieverband, samenwerking met zorgprofessionals, ervaringsdeskundigheid in de wijk, creëren van een vrijplaats, mogelijkheden naar (on)betaald werk, samenwerking vanuit ervaringsdeskundigheid.

Meer informatie en aanmelden via de website van Herstelacademies.