Congres Vroegkinderlijk Trauma 2016

7 oktober 2016

Op 7 oktober organiseert CELEVT het vierde landelijke congres. Gekeken wordt hoe traditionele scheidslijnen doorbroken kunnen worden en naar diagnostische methodes en behandelinterventies die zich richten op de onderlinge samenhang tussen psychische, somatische en sociaal-relationele problematiek in de context van de vroegere traumatiserende gebeurtenissen en de levensgeschiedenis. De vraag is: hoe kan binnen deze context passende traumabehandeling plaatsvinden?

Meer informatie en aanmelden via de website van vroegkinderlijktrauma-congres.

Kennisdossier