Congres Het wijkteam onder de loep

8 november 2017

Dit congres helpt wijkteamprofessionals om in buurten en wijken werkelijk te verbinden. Het congres vindt plaats op 8 november 2017 in de ReeHorst in Ede.

Iedereen in een buurt of een wijk een plek geven, deel uit laten maken van een groter geheel dat veiligheid en verbinding biedt. Dat is essentieel werk voor het wijkteam en tegelijkertijd werk waar, zo laat veel onderzoek zien, wijkteams vaak maar moeizaam aan toe komen. Bijvoorbeeld omdat in het samenspel tussen beleid en praktijk te weinig oog is voor het doenvermogen van kwetsbare mensen. Of omdat werken aan cohesie en inclusie verre van vanzelfsprekend is en wijkteams daar niet aan toe komen.

Deze dag leer je

  • Hoe je marginalisering van (kwetsbare) groepen in je wijk signaleert en tegen gaat
  • Wat de mogelijkheden zijn bij het aanboren van sociale netwerken rondom kwetsbare groepen
  • Wat doenvermogen is en wat dat betekent voor het werk van wijkteams
  • Waarom positieve veiligheid mensen samenbrengt en hoe je het als wijkteam mede vormgeeft.

Movisie is partner van dit congres. Movisie-adviseur Els Meijsen verzorgt de workshop 'Een regenboogbril voor sociale wijkteams'. Lees meer op zorgwelzijncongressen.nl.