Congres Wijkteams mei 2021

Integraal werken in de wijk: Wat betekent dit in de praktijk? Wat werkt wel en niet? Het programma Integraal Werken in de Wijk (IWW) is kennispartner op dit congres, georganiseerd door Zorg+Welzijn. Dit congres stond gepland op 8 december 2020, maar is in verband met de aangescherpte coronamaatregelen verplaatst naar 20 mei 2021.

Met de overgang van taken van Rijk naar gemeenten in 2015 was één van de doelen integraal werken. Maar wat betekent dit in de praktijk? Wat werkt wel en niet? Gaat het alleen over samenwerking tussen professionals of ook over samenwerking tussen domeinen en met cliënten? En, bestaan er eigenlijk integrale budgetten? Hoe kunnen we samenwerken aan veerkracht, het vergroten van zelfregie en participatie? Hoe stimuleer je netwerken?

Deze dag worden eerst de uitdagingen en financiële aspecten waar je mee te maken krijgt bij integrale samenwerking uiteengezet. Vervolgens wordt praktisch ingegaan op hoe je omgaat met die uitdagingen en hoe je integrale samenwerking kan bevorderen. Het project integrale samenwerking in de wijk komt met tools en werkwijzen hoe hier mee om te gaan. In de kennissessies wordt verdieping gegeven door best practices van voorbeelden die succesvol en minder succesvol zijn. Aan het einde van deze congresdag geeft de tekentolk met een tekening een samenvatting van de dag.

Meer informatie en aanmelden

Organisatie: Zorg+Welzijn
Datum: 20 mei 2021
Locatie: ReeHorst, Ede

Integraal werken in de wijk

Movisie bundelt samen met Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal Domein de krachten om samen met professionals en beleidsmakers kennis en expertise over integraal werken te ontwikkelen en toe te passen. Tijdens het congres vertelt Rian van de Schoot van Vilans meer over de werkwijzen en methodieken die het programma heeft ontwikkeld. IWW verzorgt ook twee kennissessies. Een over het gebruik van de Kennisbouwstenen en een over de Zelfevaluatietool.

Meer over IWW