Congres Wijkteams mei 2021

Integraal werken in de wijk: Wat betekent dit in de praktijk? Wat werkt wel en niet? Het programma Integraal Werken in de Wijk (IWW) is kennispartner op dit congres, georganiseerd door Zorg+Welzijn.

Met de overgang van taken van Rijk naar gemeenten in 2015 was één van de doelen integraal werken. Maar wat betekent dit in de praktijk? Wat werkt wel en niet? Gaat het alleen over samenwerking tussen professionals of ook over samenwerking tussen domeinen en met cliënten? En, bestaan er eigenlijk integrale budgetten? Hoe kunnen we samenwerken aan veerkracht, het vergroten van zelfregie en participatie? Hoe stimuleer je netwerken?

Onderwerpen

  • Ontschotten, hoe doe je dat?
  • Hoe bevorder je een integrale samenwerking in de wijk? En hoe maak je deze samenwerking duurzaam?
  • Werkwijzen en methodieken; hoe werk je integraal samen in de wijk?
  • De Doorbraakmethode: Slimmer met bureaucratie, beter voor iedereen

Meer informatie en aanmelden

Organisatie: Zorg+Welzijn
Datum: 20 mei 2021
Locatie: Online

De actuele omstandigheden en maatregelen laten het helaas niet toe om elkaar fysiek te ontmoeten tijdens het congres Wijkteams op donderdag 20 mei 2021. Alle sprekers delen daarom hun kennis en ervaring met jou en werken daarom mee aan een online versie van dit congres. Je kunt het congres vanuit huis veilig en op afstand online volgen via een livestream.

Integraal werken in de wijk

Movisie bundelt samen met Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal Domein de krachten om samen met professionals en beleidsmakers kennis en expertise over integraal werken te ontwikkelen en toe te passen. Tijdens het congres vertelt Rian van de Schoot van Vilans meer over de werkwijzen en methodieken die het programma heeft ontwikkeld. IWW verzorgt ook twee kennissessies. Een over het gebruik van de Kennisbouwstenen en een over de Zelfevaluatietool.

Meer over IWW