Congres Zorg dichtbij: Samenwerken in de wijk

14 december 2016

Op woens­dag 14 december organi­se­ert de RINO Groep in samenwerking met Movisie en NSPOH de werkcon­fe­rentie met thema: ‘Samenwerken in de wijk: aanpak bij vervuiling, verwardheid en overlast'

Samenwerken in de wijk is van groot belang als het gaat om mensen die vervuild raken, verward zijn en/of overlast geven. Sociale wijkteams, woningcorporaties, politie, maar ook de GGz/ver­sla­vingszorg, GGD, RIBW en gemeentelijke voorzieningen zoeken samen een weg om goede zorg te bieden om sociaal kwetsbare mensen stabiliteit in het leven te geven. Maar wat is goede (bemoei)zorg en wat kunnen professionals? En hoe werk je het beste samen binnen de nieuwe wet- en regelgeving? Daarop geeft dit congres een antwoord!

Het congres vindt plaats op woensdag 14 december, in de Nieuwe Buitensociëteit Zwolle. Kosten bedragen € 245.

Programma

09.30 Registratie en ontvangst
10.00 Opening en welkom door de dagvoorzitter - Pieter Hilhorst
10.15 Openbare orde: woonoverlast en het recht op privé leven - Michel Vols
11.00 Pauze
11.30 Ronde 1 parallelsessies:

 • Zorgmijden en zorgverlamming: 50 redenen om geen zorg te willen!
 • Andere culturen nieuwe problemen?
 • Bemoeizorg met ernstige en meervoudige problemen
 • Samenwerken in de wijk rond kwetsbare mensen. Hoe krijgt de cliënt de juiste hulp op de juiste plek van de juiste persoon/personen.

12.45 Lunch
13.45 Ronde 2 parallelsessies:

 • Medische somatische zorg over leefstijl, lijf en gebit
 • Verwarde personen op straat
 • Impact van schulden en financiële wanorde (ontregelen en erop af)
 • Aanpak van vervuiling en hoarding

15.00 Pauze
15.30 Ronde 3 parallelsessies:

 • Eigen kracht en sociaal ondernemen
 • Workshop door Movisie (Titel volgt nog)
 • Resultaten en aanbevelingen Aanjaagteam Verwarde personen
 • Veiligheidshuizen: waar justitie, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek!

16.45 Terugkoppeling parallelsessies en afsluiting
17.00 Borrel
17.30 Einde congres