De Dag van de Buurt

Een nieuwe traditie

De Dag van de Buurt is voor iedereen die de buurt als uitvalsbasis ziet voor een leefbare, veerkrachtige, veilige en welvarende samenleving. Daar waar je woont of waar je vanuit je werk aan bijdraagt. Actieve bewoner, wethouder, corporatiemedewerker, welzijnsprofessional of ambtenaar.

De buurt staat weer op de agenda! Burgemeesters trokken eerder dit jaar aan de bel omdat ze zich zorgen maakten over buurten in hun stad. Aedes en Platform31 lieten met hun rapportages zien dat nieuwe aandacht geen luxe is. Actieve bewoners uit de vereniging LSA zien dat ze in hun buurten en wijken alle zeilen bij moeten zetten. Kortom, het is  hoog tijd dat de buurt weer op de agenda staat.

Mensen maken de buurt

Een fijne buurt ontstaat bijna nooit vanzelf. Mensen maken de buurt; vooral als zij samenwerken, zich ermee bemoeien, initiatief nemen en anderen hierin meenemen. Deze mensen, hun activiteiten, inzichten en wensen en verlangens staan centraal. Die van jou dus.

Op donderdag 28 januari starten we een nieuwe traditie; de Dag van de Buurt. We beschouwen: waarom is het goed om weer aandacht voor de buurt te hebben? We blikken terug: wat kunnen we leren van wijkaanpakken uit het verleden? 

Bekijk het programma

We duiken de praktijk in: welke voorbeelden en ideeën kunnen we van leren? En we kijken vooruit: wat hebben we nodig? Dit doen we in een programma met verrassende sprekers, oude bekenden en (toekomstige) buurtmakers waarbinnen je afwisselend in een workshop de diepte in duikt en bij een talkshow achterover kunt leunen.

De dag is voor iedereen die werkt aan weerbare buurten en wijken, van actieve bewoners tot wijkregisseurs. Werkzaam bij een woningcorporatie, gemeente of welzijnsorganisatie.

De Dag van de Buurt is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Platform31, Movisie, LPB en LSA. We werken samen in een programma dat werkt aan een nieuwe aanpak ‘leefbaarheid en veiligheid’. De organisatie is in handen van het LSA, het landelijk netwerk van actieve bewoners.

Meld je aan