Dilemmas rondom psychisch lijden en euthanasie

30 oktober 2014

Donderdag 30 oktober vindt het congres ‘Dilemma’s rondom psychisch lijden en euthanasie’ plaats.
Het is een moeilijk en beladen thema dat veel mensen diep raakt: de betrokkenen, hun naasten, hun hulpverleners maar ook ‘de maatschappij’ zoals onlangs weer bleek toen een casus veel aandacht kreeg in de media.
 

Meer informatie over dit symposium leest u op de website

Datum

30 oktober 2014

Locatie

Zelfregiecentrum Venlo / Huis van de Wijk.
Adres: Arsenaalplein 2, 5911 BR Venlo

Kennisdossier