Doe Open! Festival

18 mei 2015

De tijd lijkt voorbij dat maatschappelijke vraagstukken werden beantwoord door regeringen of gemeentebesturen en enkel gecontroleerd door de volksvertegenwoordiging. Tussenkomst van maatschappelijke organisaties of burgerinitiatieven is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering. Burgers vragen om een bestuur dat ruimte geeft en voorwaarden schept voor initiatief. Binnen de overheid zelf groeit het besef dat je daarop alleen kunt aansluiten met een open houding, Open Data en open documenten over bijvoorbeeld begrotingscijfers of informatie over besluitvorming. De hartenkreet vanuit lokale bestuurders, ambtenaren en burgers is dan ook: Doe Open!

Lees meer informatie op de website

Datum

18 mei 2015: 10.00 - 22.00

Locatie

Pakhuis de Zwijger,
Piet Heinkade 181K, Amsterdam