Drie netwerkbijeenkomsten over toegankelijkheid van verenigingen

28 augustus 2014, 7 oktober 2014, 8 oktober 2014

De Week van de Toegankelijkheid organiseert komende weken drie regionale netwerkbijeenkomsten onder het motto Welkom bij de club! Tijdens de bijeenkomsten bespreken alle betrokkenen samen hoe verenigingen hun toegankelijkheid kunnen vergroten.

Nederland is een echt verenigingsland. Sport, toneel, muziek, de buurt… op vele vlakken verenigen mensen zich om samen op te trekken. En natuurlijk willen ook mensen met een beperking meedoen. Toegankelijkheid levert verenigingen ook veel op: meer leden, vrijwilligers en bezoekers, meer omzet, meer diversiteit, een gevarieerder aanbod. In de praktijk blijkt dat er met kleine investeringen al veel kan worden bereikt. Het gaat bij toegankelijkheid overigens niet alleen om fysieke toegankelijkheid, maar ook om toegankelijke informatie en de bejegening.

Meer over deze bijeenkomsten vindt u op de website van Ieder(in).

Datum

•28 augustus - Zwolle
•7 oktober - Den Haag
•8 oktober - Bussum