Driedaagse cursus 'Werken met gezinnen in (v)echtscheidingen en strijdzaken

28 september 2016

Vechtscheidingen zijn vanwege de betrokkenheid van veel verschillende partijen een ingewikkelde kwestie die de betrokken kinderen ernstig kan beschadigen. Professionals in met name de jeugdzorg en het onderwijs zullen moeten weten hoe ze zich tot ouders en kind moeten verhouden om die beschadiging te voorkomen of te beperken. Het feit dat in vechtscheidingen zowel praktische, juridische, sociaal-emotionele, als een reeks aan andere aspecten een rol spelen, maakt dat specifieke kennis en kunde nodig is. Deze kennis en kunde vormen de kern van de cursus over het werken met gezinnen in (v)echtscheidingen en strijdzaken.

Meer informatie en aanmelden via de website van Centrum van Educatie en Supervisie.

Kennisdossier
Trefwoorden