Eerste Lustrumconferentie Sociaal Werk

Samen sterk voor sociaal werk

De Leerstoel en Academische Werkplaats Sociaal Werk van Tranzo onder leiding van prof. dr. René Schalk en prof. dr. Tine Van Regenmortel bestaan dan vijf jaar. We geven een overzicht van de resultaten en kijken verder naar de toekomst in dialoog met onze partners (o.a. praktijkinstellingen en hogescholen).

Bijdrage Movisie
Tijdens deze conferentie zullen Renske van der Zwet en Saskia Keuzekamp spreken over evidence based werken in het sociaal domein.

Voor aanmelden en meer informatie bekijk de website van de Universiteit van Tilburg.