Expertmeeting ervaringen van Veilig Thuis met ouderenmishandeling

Leren doen we met elkaar. En van elkaar. We leren van wetenschappelijke onderzoeken, maar ook van (goede) voorbeelden uit de praktijk. Wat werkt in de praktijk? Wat zijn werkzame elementen? En waar liggen knelpunten? Al deze unieke kennisbronnen verbindt Movisie tot praktische handvatten voor professionals.

Over ouderenmishandeling

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 20 thuiswonende ouderen met ouderenmishandeling  te maken krijgt. De landelijke gegevens van Veilig Thuis wijzen uit dat in 2019 op jaarbasis 2.420 meldingen over ouderenmishandeling zijn gedaan. Hoewel er een stijgende trend is ten opzichte van voorgaande jaren, tonen deze cijfers aan dat nog lang niet alles wordt gesignaleerd of bekend is bij Veilig Thuis. Er is veel verborgen problematiek. En dat betekent dat er nog veel werk te verzetten is. 

Expertmeeting

Op 27 mei van 10:30 – 12:30 is er een online expertmeeting voor Veilig Thuis-medewerkers. In deze bijeenkomst wisselen wij de (goede) voorbeelden uit de praktijk uit. Wat werkt in dagelijkse praktijk om ouderenmishandeling te signaleren, te bespreken en – in samenwerking met andere organisaties – aan te pakken? Maar ook: waar liggen de knelpunten? Deze praktijkervaringen wil Movisie in de expertmeeting verzamelen. De werkzame elementen en de knelpunten zijn de praktijkbasis voor verdere ontwikkeling van de aanpak van ouderenmishandeling. 

Aanmelden

Wil jij bijdragen aan de aanpak van ouderenmishandeling? Meld je dan via het formulier hieronder aan.

Ben je ouderenadviseur? Op 20 mei van 10:30 – 12:30 is er een online expertmeeting voor ouderenadviseurs. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Expertmeeting voor Veilig Thuis-medewerkers (27 mei)