Gemeentebeleving: De grote oversteek

30 oktober 2014

Veel gemeenten verwachten een verschuiving van aandacht en geld van het ruimtelijk domein naar het sociaal domein. In de ruimtelijke sfeer is er veel gebeurd in de vorige Collegeperiodes, bijvoorbeeld problemen met de grondexploitatie. Er is weinig geld. Doordat de 3D’s naar de gemeenten toe komen, zal in de gemeentelijke begrotingen het sociale domein gaan domineren, zo is de verwachting. Dat zal ook een deel van het politieke debat gaan bepalen.

Wat betekent dat voor de gemeentelijke organisatie? Meer dan ooit is het van belang om op de toekomst voorbereid te zijn. Maar hoe doe je dat? Waar begin je en hoe krijg je de 'organisatie' mee in beweging? En hoe zorg je er voor dat de gemeente ook in de toekomst nog voldoende aansluiting heeft met de samenleving?

Als ook u worstelt met deze materie, bent u van harte uitgenodigd bij de Gemeentebeleving op 30 oktober 2014. Op een stadssafari in het prachtige Zutphen verkent u de verschuiving van het ruimtelijke naar het sociale domein in een middelgrote stad. Centrale vraag; 'hoe kun je ook in de toekomst nog toegevoegde waarde leveren aan de burger?'

De middag gaat over het leren begrijpen waar we naar toe gaan. Grote en minder grote verschuivingen vinden plaats:

  • De drie decentralisaties van rijk naar gemeenten
  • Verschuiving van aandacht en geld van ruimtelijk naar fysiek domein
  • Van verticaal naar horizontaal organiseren

HOE gaan we hiermee om. Daar gaan we mee aan de slag.

Voor wie?

  • Degene die bereid zijn te ontsnappen aan de gangbare routines en reflexen
  • Degene met een open en lerende houding
  • Degene die weten dat anders en beter kan

Het programma is van 14.00 tot 19.00 uur. De Gemeentebeleving wordt mogelijk gemaakt door een aantal organisaties en initiatiefnemers. Lees verder en meld u aan op gemeentebeleving.net.

Datum

30 oktober 2014

Locatie

Het Koelhuis, Zutphen