Gezondheid en sociale gelijkheid: de rol van gemeenten

Congres Binnenlands Bestuur

In Nederland leven de armste mensen gemiddeld 8 jaar korter dan de rijkste en hebben zij 24 minder gezonde jaren. Die verschillen moeten worden verkleind en gemeenten staan hierbij voor een pittige opgave. Wat kunnen zij doen om dat voor elkaar te krijgen? En wat kan de sociale basis daarin betekenen? Over deze en andere vragen gaat het Congres Gezondheid en sociale gelijkheid op dinsdag 18 juni in Driebergen.

Radboud Engbersen, expert van Movisie en eerste spreker op het congres, gaat in op de mogelijkheden en beperkingen van de sociale basis om het probleem te tackelen. Volgens Engbersen wordt van de sociale basis veel heil en zegen verwacht. Maar het dreigt een reus op lemen voeten te worden, nu gemeenten maar mondjesmaat investeren of zelfs moeten bezuinigen. Hoe voorkomen we dat het een mythe wordt? Engbersen bespreekt deze vraag samen met Jeanne van Heeswijk, oprichter van de Afrikaander Coöperatie in de sociale basis van de Afrikaanderwijk (Rotterdam-Zuid).

Andere sprekers in het plenaire deel van de bijeenkomst zijn Tim ’S Jongers (politicoloog, bestuurskundige, publicist en directeur van de Wiardi Beckman Stichting), Laura Hoogstraten (wethouder Zeist) en Marike Knoef (kroonlid van de Sociaal-Economische Raad).

Gespreksmodel sociale basis

Tijdens het congres verzorgt Movisie twee van de in totaal dertien deelsessies. In de eerste deelsessieronde vertellen Annette van den Bosch (Movisie), Aron Vermaas (gemeente Eindhoven) en Maarten Kwakernaak (Anderzoek) over het Gespreksmodel sociale basis. Dat is een handig instrument dat gemeenten helpt om scherper over de sociale basis te praten en te schrijven: welke ingrediënten reken je ertoe en welke verwachtingen heb je bij investeringen? Het model kan een eerste handige stap zijn bij het creëren van een nieuwe beleidsvisie, maar kan je ook verder helpen tijdens het ontwikkelen van dit beleid. Ook is het model handig als je diverse partners wilt betrekken bij het afbakenen van het begrip sociale basis en het bepalen van je doelstellingen. 

Integrale beleidsvisie sociale basis

In de derde deelsessieronde 3 gaat Roos Scherpenzeel in op het maken van een integrale beleidsvisie sociale basis, een van de opdrachten waar gemeenten voor staan in het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Waar start je? Wat valt eronder? In deze deelsessie gaat Scherpenzeel in drie stappen met de deelnemers aan de slag om te komen tot een inhoudsopgave voor jouw beleidsvisie: 

1) Vaststellen wat onder de sociale basis valt, met welke partijen je de visie opstelt en welke plek inwoners daarin innemen. Leidraad zijn de drie sferen uit het gespreksmodel sociale basis.
2) Keuzes maken: waar zetten we op in? Leidraad zijn de vier pijlers van sociale kwaliteit.
3) Vertaling naar outcome. Hoe kun je ambities uit de visie vertalen naar de gewenste maatschappelijke impact? Leidraad is het kwaliteitskompas. 

Voor het volledige programma en aanmelden: ga naar de website van Binnenlands Bestuur.