Gratis online workshop Leren werken met het Kwaliteitskompas

Ben jij werkzaam bij een gemeente, welzijnsorganisatie of andere maatschappelijke organisatie en wil je aan de slag met meer outcomegericht werken? Doe dan op 27 januari 2022 mee aan een gratis online workshop over het Kwaliteitskompas.

Het Kwaliteitskompas is bezig aan een gestage opmars in het sociaal domein. Gemeenten en uitvoerders werken er gezamenlijk mee. Het werken met het kompas helpt grip te krijgen op outcomegericht werken: wat wil je precies voor inwoners, hoe bereik je dat, hoe meet je dat én hoe leer je daarvan? In deze workshop nemen we het Kwaliteitskompas door. Daarnaast bespreken we hoe het ook voor jou in de praktijk van waarde kan zijn.

Wanneer?

Datum: Donderdag 27 januari 2022

Tijd: 10.30 – 12.00 uur

Aanmelden

Wil je erbij zijn? Meld je dan aan in het formulier hieronder. Een aantal dagen van tevoren ontvang je een Zoomlink.

Het is een (gratis) online workshop.

Waarom het Kwaliteitskompas?

Veel gemeenten kijken naar een woud van cijfers en informatie als ze hun beleid voor het sociaal domein willen beoordelen. Maar vaak zeggen deze weinig over het gewenste effect.

Het kwaliteitskompas helpt te sturen op waar het werkelijk om gaat in het sociaal domein, een verbeterde situatie voor de inwoners. Het kompas bestaat uit zes stappen die je als gemeente samen met maatschappelijke partners en inwoners doorloopt. De eerste twee stappen zijn om samen richting te bepalen. Op basis van een analyse van hoe het gaat met de inwoners en welke problemen er spelen worden gezamenlijke ambities geformuleerd op het vlak van bijvoorbeeld armoede, meedoen, (psychische) gezondheid of zelfredzaamheid. Dan worden er concrete en meetbare maatschappelijke resultaten benoemd die worden gekoppeld aan indicatoren: aan de hand van welke cijfers of informatie beoordelen we of het de goede kant op gaat? 

Kwaliteitskompas

De volgende vier stappen spelen vooral op het niveau van de professionals en inwoners. Het stimuleert om te onderbouwen welke activiteiten nodig zijn om het gewenste resultaat te behalen. Door de uitkomsten van de activiteiten (outcome) te meten en de informatie te gebruiken kan de kwaliteit van het aanbod worden verbeterd en stellen gemeenten hun beleid zo nodig bij. Hiermee komt de leercyclus van gemeenten en hun partners op gang. Het kompas verbindt het beleidsmatige niveau met het uitvoerende. Het zorgt voor ordening door inzichtelijk te maken hoe de activiteiten bijdragen aan de beoogde verbetering voor inwoners.

Formulier: Gratis online workshop Leren werken met het kwaliteitskompas