Het grote nieuworganiseren.nu event 2014

7 oktober 2014

Op 7 oktober 2014 staat De Nieuwe Regentes in Den Haag voor de tweede keer bol van de initiatieven en ideeën voor een nieuwe wereld. Initiatiefnemer is Ben Kuiken, die 3 jaar geleden nieuworganiseren.nu opzette, een online magazine over innovatieve organisaties dat de voorbeelden van goede praktijken voor een groter publiek bekend wil maken. Ben: 'De oude manier van organiseren, met harkjes, regels en protocollen, werkt niet meer. Willen we de creativiteit en vindingrijkheid van mensen optimaal benutten, dan zullen we op een nieuwe manier moeten gaan organiseren. Met het platform proberen we mensen te inspireren en te laten zien dat het anders kan.'

Nieuw organiseren in zorg en welzijn

Ook dit jaar sluit Movisie weer aan. Want nieuw organiseren is ook binnen zorg en welzijn hard nodig. 'De oude manier van organiseren past niet meer bij de uitdagingen waar we nu voor staan. De participatiesamenleving, de Wmo, de kanteling, bezuinigingen en de op handen zijnde decentralisaties stellen nieuwe eisen aan gemeenten, ambtenaren en sociale professionals. Burgers krijgen tegelijkertijd in toenemende mate verantwoordelijkheid voor hun eigen zorg, welzijn en buurt. Vaak nog staan er 'wetten en praktische bezwaren’ in de weg die actieve burgers, vernieuwende ambtenaren en sociaal ondernemers belemmeren om het anders te doen én nieuw te gaan organiseren. Teveel mooie ideeën en initiatieven sterven daarom te vroeg een stille dood. Er is een omslag nodig in denken en doen van zowel burgers, overheden als instellingen. Door kennis en inspiratie over nieuw organiseren te delen willen we uiteindelijk bijdragen aan een krachtiger zorg en welzijn', aldus Christine Kuiper, adviseur Movisie.

Op het grote nieuworganiseren.nu event 2014, kortweg #NOE14, zullen tal van inspirerende voorbeelden van nieuw organiseren het podium betreden en de bezoeker deelgenoot maken van een nieuwe wereld. Aanwezigen worden in interactieve werkplaatsen opnieuw (letterlijk) het diepe in gegooid, samen werken we aan een mooie en sociale toekomst! Het event is van 10.00 tot 18.00 uur.

Voor wie

Iedereen die het gevoel heeft dat veel dingen een stuk beter georganiseerd kunnen/moeten worden en die daar zijn steentje aan bij wil dragen.

Aanmelden

Zie de website van nieuworganiseren.nu voor meer informatie en het aanmeldformulier.

Datum

Dinsdag 7 oktober 2014

Locatie

De Nieuwe Regentes, Den Haag

Trefwoorden