'De haperende lokale democratie – en hoe het beter kan’

Congres - aanmelden helaas niet meer mogelijk

Burgerpanels, burgertoppen en burgerbegrotingen: hele marktpleinen kunnen zo langzaamaan gevuld worden met instrumenten die de lokale democratie moeten versterken. Maar krijgen bewoners daarmee ook echt zeggenschap over wat ze zelf belangrijk vinden? Hoeveel hebben ze te vertellen nu we van het aardgas af moeten en gemeenten zelfredzaamheid tot mantra hebben verheven? Dreigen we niet een voedingsbodem te creëren voor frustratie en populisme?

Dat moet beter kunnen. Daarom nodigen Movisie, het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken en het landelijke programma Democratie in Actie je uit om op 2 april 2019 de omissies van onze lokale democratie te verkennen. Binnen Democratie in Actie zijn het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), beroeps- en belangenverenigingen en een groot aantal partners vertegenwoordigd.

Het congres is helaas vol.

 

Inspirerende sprekers, workshops en debat

Om 13.00 uur trappen we de conferentie af met inspirerende sprekers, zoals Pieter Tops, hoogleraar bestuurskunde, en Froukje de Jonge, waarnemend burgemeester van Stadskanaal. Gevolgd door workshops die laten zien hoe het beter kan met onze haperende democratie, zoals 'Online burgerbetrokkenheid, voorbij de ‘usual suspects’? en ‘Nieuwe spelregels voor lokale democratische processen’.

Tussendoor wordt u bijgepraat over de nieuwste onderzoeken over en tools voor versterking van de lokale democratie. We sluiten de middag spetterend af met een democratiedebat onder leiding van dagvoorzitter Marcel Ham (hoofdredacteur Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken). In het panel zitten onder anderen Froukje de Jonge, Maurice Specht (bestuurskundige en participatiedeskundige) en René Cuperus (Volkskrantcolumnist). Om 17.00 uur sluiten we af met een borrel.

Programma

12.30 uur: Inloop met broodje

13.00 uur: Aftrap door dagvoorzitter Marcel Ham en Boudewijn Steur,
Programmamanager Democratie in Actie, ministerie van BZK.

Inleiding door Pieter Tops, hoogleraar bestuurskunde Tilburg University en lector aan de politieacademie.
Tops stond in de jaren negentig mede aan de wieg van lokale vernieuwingen als ‘interactieve besluitvorming’ en ‘digitale democratie’. Die vernieuwingen hebben niet geholpen, ziet hij nu. Integendeel, zij hebben de problemen eerder versterkt dan verminderd, evenals de invoering van dualisme. Maar hij neemt ook hoopgevende ontwikkelingen waar zoals coöperatieve bewegingen en coproductie tussen de gemeenten en burgers, die meer is dan een praatcircus. Tops en Jan Tromp schreven in 2017 het boek 'De achterkant van Nederland waarin ze onder laten zien hoe een ‘weerbare onderklasse’ zijn eigen orde weet te organiseren en het lokale bestuur daar onvoldoende greep op heeft.

Interview met Meindert Fennema & Froukje de Jonge over het pleidooi van Fennema en Mellouki Cadat voor een ‘zelfbouwdemocratie’.
Froukje de Jonge reflecteert op de praktische (on)mogelijkheden hiervan op basis van haar ervaringen als wethouder van Almere en burgemeester van Stadskanaal.
Meindert Fennema is emeritus hoogleraar politieke theorie. Hij schreef over de Nederlandse elites en de moderne democratie. Vorig jaar publiceerde hij met Martijn Bolkestein het boek Dorpspolitiek. Waar is het lokale gezag, over hoe we de gemeentepolitiek weer op de rails krijgen.  Mellouki Cadat is senior adviseur Cliëntenparticipatie en Democratisch Vernieuwing bij Movisie.

Intermezzo
Presentatie publicatie ‘Partners in Participatie’ over samenwerking en nieuwe rolverdeling gemeenten en adviesraden sociaal domein: met Petra van der Horst (directeur Koepel Adviesraden Sociaal Domein).

Workshops en themasessie Democratie in Actie,
met onder andere:

 • Inzet van ervaringskennis in lokaal beleid
  Karin Sok (Movisie) en Sandra Schuitemaker (gemeente Utrecht)
   
 • Online burgerbetrokkenheid, voorbij de ‘usual suspects’
  Mellouki Cadat (Movisie), May-Britt Janssen (Gemeente Amsterdam, Programmamanager@Open Stad) en David Bos (Gemeente Den Haag, Projectleider Studio Participatie)
   
 • Vernieuwen van inwoner- en cliëntenparticipatie, op weg naar een andere rolverdeling
  Daan de Bruijn (Movisie) , Gemeente Beverwijk en Participatieraad Beverwijk (OVB)
   
 • Rust organiseren voor bewonersinitiatieven
  Joke van der Zwaard (ontwikkelingspsycholoog, stadsonderzoeker en een actieve wijkbewoner van het Oude Westen in Rotterdam) en Maurice Specht (filosoof, bestuurskundige en bouwt letterlijk aan Buitenplaats Brienenoord)
   
 • Veroorzaakt de energietransitie een gele-hesjes-opstand in Nederland? 
  René Cuperus (Democratie in Actie en columnist van de Volkskrant) en Marcel Ham (moderatie, Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken)
   
 • Nieuwe spelregels voor lokale democratische processen’
  Jornt van Zuylen (projectleider Lokale Democratie bij de VNG)

Intermezzo
Resultaten onderzoek bewonersinvloed: de Bruijn & Kleinhans n.a.v. artikel TSV magazine

Slotdebat
‘De Haperende Democratie en hoe het beter kan’ onder leiding van Marcel Ham. Met onder anderen: Froukje de Jonge, Maurice Specht en René Cuperus.

17.00 uur: Borrel

Praktische informatie

Wanneer? Dinsdag 2 april 2019, van 12.15 - 17.00 uur
Waar? Cultuur- en Congrescentrum Antropia, Hoofdstraat 8 (navigeren naar, Hoofdstraat 26, 3972 LA Driebergen-Rijsenburg
Kosten? Gratis, annulering vanaf 7 dagen voor aanvang € 25,- excl. BTW annuleringkosten.