Hoe herken je beperkte basisvaardigheden als sociaal werker?

Beperkte basisvaardigheden herkennen en aanpakken

Hoe herken je beperkte basisvaardigheden zoals moeite met lezen, schrijven en digitale vaardigheden? En hoe maak je dit bespreekbaar als sociaal werker? In dit webinar gaan we in op de rol van de sociaal werker bij het herkennen, benaderen en doorverwijzen van mensen met beperkte basisvaardigheden.

In Nederland zijn maar liefst 2,5 miljoen mensen laaggeletterd, daarvan zijn 2,1 miljoen mensen ook laaggecijferd. Dit gaat vaak samen met beperkte digitale vaardigheden. Daarnaast vormt het een voedingsbodem voor andere sociale problematiek, zoals armoede en schulden.

Met ervaringsdeskundigen, professionals en onderzoekers bespreken we hoe we ervoor kunnen zorgen dat iedereen volwaardig mee kan doen in de samenleving. We bespreken inzichten uit recent onderzoek van Panteia en laten zien hoe op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen studenten in gesprek leren gaan met laaggeletterden in een veilige virtuele omgeving.

Praktische informatie

Datum: 9 december
Tijdstip: 09:30 - 11:00 uur
Locatie: online
Aanmelden: meld je aan via onderstaand formulier

Expertisepunt Basisvaardigheden

Dit webinar is een initiatief van het Expertisepunt Basisvaardigheden. Het Expertisepunt Basisvaardigheden is er voor iedereen die mensen met beperkte basisvaardigheden helpt bij het verbeteren van hun basisvaardigheden. Het is dé plek waar je kennis kunt vinden en delen.

Het Expertisepunt Basisvaardigheden is een partnerschap tussen Movisie en Stichting Lezen en Schrijven. Wij delen kennis en versterken samenwerking tussen gemeenten, organisaties, professionals en vrijwilligers. We laten ook extra onderzoek uitvoeren. Zo kunnen lokale en landelijke organisaties hun werk voor mensen met beperkte basisvaardigheden verder professionaliseren.

Lees meer over het Expertisepunt Basisvaardigheden

Hoe herken je beperkte basisvaardigheden als sociaal werker?