Hoe ontwikkel je outcomegerichte resultaatafspraken?

Miniconferentie

Veel gemeenten maken de omslag van sturen op output naar sturen op outcome. Hoe komen zij en aanbieders van sociaal werk tot resultaatafspraken die helpen de gestelde maatschappelijke doelen te realiseren? Waarover en hoe voer je het gesprek? Hoe kom je tot gezamenlijke doelen en resultaten, welke afspraken maak je over activiteiten/inzet en hoe verantwoord je daarop? Vier praktijken delen tijdens deze miniconferentie hun aanpak en ervaringen. Daarna wisselen we samen ideeën uit over hoe we hierop verder kunnen bouwen.

De miniconferentie vindt plaats op dinsdag 4 februari 2020 van 10.00 tot 15.00 uur. Inloop is vanaf 9.30 uur. Je krijgt een kijkje in de aanpak in vier gemeenten: Breda, Haarlem/Zandvoort, Kampen en Wageningen. Je doet nieuwe inzichten op en deelt ook je eigen ervaringen en vragen.

Samen bekijken de deelnemers wat nodig is voor de verdere ontwikkeling van outcomegerichte resultaatafspraken. Movisie gaat de gedeelde kennis landelijk verspreiden, zodat ook anderen er hun voordeel mee kunnen doen.

Voor wie?

Sociaal Werk Nederland en Movisie nodigen accounthouders van gemeenten én directies van sociaal werkorganisaties van harte uit om sámen deel te nemen, dus als duo van accounthouder én directielid. Ken je gemeenten of sociaal werkorganisaties voor wie deze bijeenkomst interessant is? Breng hen op de hoogte!

Voor inhoudelijke vragen: neem contact met Hilde van Xanten, adviseur, h.vanxanten@movisie.nl

Programma

  • Inleiding: wat zijn de nieuwste ontwikkelingen ten aanzien van outcomesturing?
  • Praktijk pitches vanuit de gemeenten: welke stappen hebben zij gezet om tot resultaatafspraken te komen?
  • Twee verdiepende inspiratiesessies; keuze ter plekke voor twee van de bovengenoemde vier praktijken.
  • Uitwisselen van vragen over en tips voor verdere doorontwikkeling van outcomegerichte resultaatafspraken tussen sociaal werk en gemeenten.

Aanmelden

Er is plaats voor 80 deelnemers, dus 40 duo's. Je meldt je wel afzonderlijk aan. In het aanmeldformulier kun je aangeven met wie je een duo vormt, zodat we inzichtelijk kunnen maken wie bij wie hoort. Voor een lunch wordt gezorgd.

Direct aanmelden

Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Let op! Bij annulering korter dan acht dagen voor de bijeenkomst of wanneer je zonder tijdige annulering niet aanwezig bent, brengen wij een bedrag van € 50,- excl. btw bij je in rekening.

We hopen je te ontmoeten tijdens de bijeenkomst!

 

Aanmelden bijeenkomst Outcomegerichte resultaatafspraken