Huiselijk geweld signaleren en bespreken

15 oktober 2015

Tijdens deze training wordt stilgestaan bij de problematiek huiselijk geweld en krijgt u zicht op uw eigen positie rond dit thema. U krijgt vaardigheden aangereikt om huiselijk geweld te kunnen signaleren en bespreken en leert te handelen volgens de officiële richtlijnen van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Lees meer informatie op de website

Datum

15 oktober: 9.00 - 16.30 uur

Locatie

Hoofdkantoor Kadera, Zwolle

Kennisdossier