Inclusief LHBTI-beleid: acceptatie bevorderen in diverse gemeenschappen

Als gemeente wil je dat iedereen zichzelf kan zijn. Maar in sommige gemeenschappen is het nog taboe om lesbisch, homo, bi of transgender te zijn. Religie, de eer van de familie en misvattingen over wat LHBT is, spelen hier een rol in. Wat kun je als gemeente hieraan doen? Een zevental zelforganisaties van mensen met een migranten- en vluchtelingenafkomst heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het bevorderen van LHBT-acceptatie in diverse gemeenschappen. Net als schrijver, oud-Tweede Kamerlid en bestuursadviseur Tofik Dibi. Op een online bijeenkomst op 7 juni 2021 van 14.00 tot 16.00 uur georganiseerd door de Alliantie Verandering van Binnenuit, vertellen zij hierover en geven zij praktische tips aan gemeenten. Gemeenteambtenaren, wethouders, raadsleden en fractieondersteuners kunnen zich hier gratis voor opgeven.

Tijdens deze online bijeenkomst krijgen deelnemers informatie over hoe zelforganisaties de afgelopen jaren hebben gewerkt aan het vergroten van de acceptatie van LHBT onder hun achterban. Ook krijgen zij concrete tips over wat de rol van de gemeente hierin kan zijn. Daarnaast gaat de bijeenkomst over hoe je als gemeente LHBT-personen uit behoudende kringen kan bereiken en hoe je hen kan helpen in hun empowerment. Kortom: we gaan met elkaar in gesprek over hoe je ontmoetingen en onderlinge steun onder biculturele LHBTI’s kunt bevorderen, hoe je acceptatie van LHBT kan bevorderen en hoe je hierbij kunt samenwerken met hulpverlening, het welzijnswerk en zelforganisaties.

Toen ik me bewust werd van mijn homoseksuele gevoelens, raakte ik in paniek. Ik kon het mij niet voorstellen om, én homo én gelukkig te zijn zonder mijn Marokkaanse familie te kwetsen. Ik heb een jaar een dubbelleven geleid. Dit ging echter niet zonder slag of stoot: ik ben na een jaar in elkaar gestort.' - Mohammed op iedereenisanders.nl

Programma

  • Welkom door voorzitter Rahma El Hannoufi, directeur Empower Team
  • Presentatie van een organisatie van en voor biculturele LHBTI’s
  • Interview met Tofik Dibi, bestuursadviseur van het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West
  • Ahmet Azdural van het Consortium Zelfbeschikking vertelt over de ervaringen bij het bespreekbaar maken van het onderwerp. Welke recente ontwikkelingen ziet het consortium als het gaat over LHBTI-acceptatie in onze gemeenschappen?
  • Driegesprek met een wethouder of een beleidsadviseur: zowel iemand van de Regenboogsteden als iemand uit een gemeente die daar nog geen deel van uit maak

Wanneer?

Maandag 7 juni 2021 van 14.00 tot 16.00 uur. De bijeenkomst vindt online plaats. Aanmelden kan met onderstaand aanmeldformulier. Lees meer over de Alliantie Verandering van Binnenuit.

Inclusief LHBTI-beleid: acceptatie bevorderen in diverse gemeenschappen