Een inclusieve samenleving in je gemeente! Hoe breng je dat in praktijk?

Netwerkbijeenkomst Inclusieve Gemeenten

In een inclusieve gemeente kan een ieder optimaal meedoen, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, genderidentiteit, seksuele voorkeur, talenten of beperkingen. Een inclusieve gemeente is gebouwd op de talenten en interesses van alle inwoners. Maar hoe bereik je dat jouw gemeente ook werkelijk inclusief is? Die vraag staat centraal tijdens de bijeenkomst 'Een inclusieve samenleving in je gemeente! Hoe breng je dat in praktijk?'op 24 juni in de gemeente Goes. De bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders, beleidsadviseurs, ervaringsdeskundigen en andere geïnteresseerden.

Veel gemeenten werken er hard aan om inclusiever te worden en te bereiken dat meer en verschillende groepen inwoners kunnen meedoen, meedenken en meebeslissen. Bijvoorbeeld omdat ze willen voldoen aan het VN-Verdrag Handicap, of omdat ze Regenbooggemeente zijn geworden. Zoekt jouw gemeente ook naar manieren om inclusiever te worden maar wil ze niet aan doelgroepenbeleid doen? En wil je hierover met andere gemeenten uitwisselen om stappen te kunnen zetten? Dan ben je van harte welkom op de netwerkbijeenkomst Een inclusieve samenleving in je gemeente! Hoe breng je dat in praktijk? op maandag 24 juni van 10.30 tot 16.00 uur, op het Stadskantoor van de gemeente Goes.

Programma

Tijdens de bijeenkomst zijn er twee workshops waar je uit kunt kiezen:

1. Werken aan een lokale inclusieagenda! Mooie voorbeelden en inspiratie
Hoe stel je als inwoners, organisaties en gemeente een lokale inclusieagenda samen? Hoe zorg je dat gezamenlijk eigenaarschap ontstaat? In deze workshop vind je inspiratie en mooie voorbeelden uit andere gemeenten. En maak je kennis met diverse benaderingen. Wat werkte goed? En wat juist niet? Hoe kun je vormgeven aan de wettelijke verplichtingen op een manier die bij je gemeente past? Het gaat er hier vooral om handvatten te verzamelen voor je eigen praktijk.

2.  Werken aan een inclusieve arbeidsmarkt
Wil je er in jouw gemeente aan werken dat iedereen mee kan doen op de arbeidsmarkt, maar lukt dit nog niet of onvoldoende? In deze workshop vind je inspiratie en voorbeelden hoe het wel zou kunnen lukken om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren waar plek is voor iedereen.

Oproep om vragen in te brengen

Wil je deelnemen aan de netwerkbijeenkomst en heb je nog een andere vraag? Of kun je niet aanwezig zijn maar heb je wel een vraag die je beantwoord wilt zien? Wij, Inclusionlab en Movisie, brengen je vraag graag in tijdens de bijeenkomst. Stuur je vraag dan per per mail naar: anoukbolsenbroek@inclusionlab.nl
Van de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt, zodat je alle antwoorden kunt teruglezen.

Praktische info

  • De bijeenkomst vindt plaats op 24 juni van 10.30-16.00 uur in het Stadskantoor van de gemeente Goes, M.A. de Ruijterlaan 2, 4461 GE Goes.
  • Wil je deelnemen aan de bijeenkomst? Meld je dan hieronder online aan. Wil je gebruik maken van de lunch? Geef dat bij je aanmelding graag even aan. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
  • Mocht je iets van ons nodig hebben om deel te kunnen nemen, laat het ons weten via: trainingsbureau@movisie.nl

Het netwerk inclusieve gemeenten is een initiatief van de Coalitie voor inclusie”. Voor meer informatie kijk op www.coalitievoorinclusie.nl.

Aanmelden Netwerk Inclusieve gemeenten

Voor de bijeenkomst is plek voor 50 mensen. Dus wees er snel bij!