Informatie en inspiratiebijeenkomst Waarderend veranderen in welzijn en zorg

22 april 2013

MOVISIE en AI100 organiseren op 22 april in Seats2Meet Utrecht voor de tweede maal een gezamenlijk inspiratie- en informatiesessie over waarderend veranderen (AI). De bijeenkomst is bedoeld als kennismaking met AI (Appreciative Inquiry), maar ook als appetizer om meer van AI te leren en toe te passen in de praktijk. De deelnemers ervaren AI 'aan den lijve', vernemen waarom AI zo goed werkt en horen waar het in het bijzonder voor geschikt is.

De bijeenkomst is bedoeld voor managers, leidinggevenden en professionals actief in welzijn en zorg die interesse hebben in "strength based change": een veranderaanpak die mensen verbindt en die hun kracht en potentie benut. De AI-veranderaar communiceert vanuit een waarderend perspectief, stelt telkens het oordeel even uit, onderzoekt waarderend, bevraagt en luistert naar de ervaringen van de ander. Daardoor ontstaat verbinding en ruimte voor verbetering, voor nieuwe gedeelde ambities en commitment er aan bij te dragen.

Meer informatie en inschrijven.

Datum

22 april 2013, van 16.00 - 20.00 uur

Locatie

Seats2meet Utrecht

Kennisdossier