Informatiebijeenkomst registratie in de jeugdhulp

6 november 2014

Er is een toenemende aandacht voor kwaliteit binnen het brede jeugddomein. Een van de manieren om kwaliteit te waarborgen is registratie van professionals. Wie geregistreerd moet worden en wanneer in het kader van de nieuwe Jeugdwet is uitgewerkt in een leidraad voor jeugdhulpaanbieders. Deze ligt de komende maand ter consultatie voor aan cliënten-, branche- en beroepsorganisaties, alsmede aan de VNG.

Een Stuurgroep met daarin een vertegenwoordiging van branche-, beroeps-, cliëntenorganisaties in het jeugddomein en gemeenten organiseert een aantal informatiebijeenkomsten voor vier verschillende doelgroepen om de leidraad toe te lichten. Lees hier meer.

De bijeenkomsten voor aanbieders van jeugdhulp, gemeenten en cliënten vonden plaats op 29 oktober 2014. De bijeenkomst voor professionals in de jeugdhulp is op donderdag 6 november 2014 van 14.00 tot 16.30. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar professionals@aef.nl.

Datum

6 november 2014