Informatiebijeenkomsten registratie in de jeugdhulp

29 oktober 2014

Er is een toenemende aandacht voor kwaliteit binnen het brede jeugddomein. Een van de manieren om kwaliteit te waarborgen is registratie van professionals. Wie geregistreerd moet worden en wanneer in het kader van de nieuwe Jeugdwet is uitgewerkt in een leidraad voor jeugdhulpaanbieders. Deze ligt de komende maand ter consultatie voor aan cliënten-, branche- en beroepsorganisaties, alsmede aan de VNG.

Een Stuurgroep met daarin een vertegenwoordiging van branche-, beroeps-, cliëntenorganisaties in het jeugddomein en gemeenten organiseert een aantal informatiebijeenkomsten voor vier verschillende doelgroepen om de leidraad toe te lichten. Lees hier meer.

  • Aanbieders van jeugdhulp: Woensdag 29 oktober: 9.00 – 12.00 uur. Aanmelden via aanbieders@aef.nl.
  • Professionals jeugdhulp: Donderdag 6 november: 14.00 – 16.30 uur. Aanmelden via professionals@aef.nl.
  • Gemeenten: Woensdag 29 oktober 13.00 – 15.30 uur. Aanmelden via gemeenten@aef.nl.
  • Cliënten: Woensdag 29 oktober: 16.00 – 18.00 uur. Aanmelden via clienten@aef.nl.

Datum

29 oktober en 6 november 2014