Inspiratiebijeenkomst Lokaal samenspel in verandering

13 februari 2018

Wilt u in uw eigen gemeente een impuls geven aan het samenspel met inwoners om samen beleid te ontwikkelen? Kom dan naar het tweede deel van een tweeluik over vernieuwing van de lokale democratie en overheidsparticipatie. De bijeenkomsten worden georganiseerd door VNG afdeling Utrecht in samenwerking met Movisie en Zorgbelang Gelderland/Utrecht

Hoe organiseer je als gemeente het samenspel met de inwoner die meedenkt, meedoet en meebeslist? Deze vraag staat centraal in deze tweede bijeenkomst. Inwoners denken, doen en beslissen op veel verschillende manieren mee. Bijvoorbeeld in buurtkamerprojecten, zorgcoöperaties of stadsdorpen. Of denk aan inwoners die meedenken over beleid en uitvoering of het (her)inrichten van een wijk in een adviesraad of cliëntenraad.

Soms gaat dat samenspel heel goed, soms lopen bewoners(initiatieven) tegen belemmeringen en drempels aan. Hoe werken alle actoren samen, om participatie en maatschappelijke ondersteuning het beste te realiseren voor mensen in wijken en dorpen? Hoe organiseer en financier je dat samen, binnen wetten en regels? En in hoeverre zijn de bestaande formele structuren als adviesraden Sociaal domein het geëigende middel om inwoners te betrekken bij beleid?

Tweede bijeenkomst

 • Wanneer: dinsdag 13 februari 2018
 • Tijd: 19.30 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
 • Locatie: Fort Vreeswijk, Fort Vreeswijk 1 in Nieuwegein

Voor wie?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle burgemeesters, wethouders, raadsleden, secretarissen, griffiers en beleidsmedewerkers van de Utrechtse gemeenten met belangstelling voor vernieuwing van de lokale democratie en overheidsparticipatie.

Aanmelden

U kunt zich via deze link aanmelden voor deze gratis bijeenkomst.

Programma

 • 19.00 – 19.30 uur:        Inloop
 • 19.30 – 19.35 uur:        welkomstwoord door Saskia van Grinsven van Movisie
 • 19.35 – 20.05 uur:        Monique de Beer over het initiatief Fort Vreeswijk
 • 20.05 – 20.35 uur:        Frans van Eck over inwoner- en cliëntenparticipatie in de gemeente Amersfoort
 • 20.35 – 21.00 uur:        Pauze
 • 21.00 – 21.15 uur:        Imke Bardoel over uitkomsten landelijke verkenningstocht Nederland Zorgt Voor Elkaar
 • 21.15 – 22.00 uur:        Tafelgesprekken en plenaire discussie over lokaal samenspel
 • 22.00 – 22.30 uur:        afsluiting en drankje.

In de eerste bijeenkomst van dit tweeluik op 13 december 2017 lag de focus op de werkwijze en cultuur van de gemeente in verhouding tot de mondige en initiatief nemende inwoner. In deze tweede bijeenkomst staat het samenspel met de inwoner die meedenkt, meedoet en meebeslist centraal.