Inspiratiebijeenkomst Lokaal samenspel in verandering

13 december 2017

Wilt u in uw eigen gemeente een impuls geven aan het samenspel met inwoners om samen beleid te ontwikkelen? Kom dan naar het eerste deel van een tweeluik over vernieuwing van de lokale democratie en overheidsparticipatie. De bijeenkomsten worden georganiseerd door VNG afdeling Utrecht in samenwerking met Movisie en Zorgbelang Gelderland/Utrecht

Gemeenten willen steeds meer samen met inwoners het beleid in de praktijk ontwikkelen. Tegelijkertijd nemen inwoners meer de verantwoordelijkheid voor hun eigen leefomgeving. Wat zijn de gevolgen van deze veranderingen voor ieders rol en taakopvatting? Hoe realiseer je een omslag in denken en handelen, bestuurlijk, politiek en in de uitvoering en wat betekent succesvolle samenwerking met inwoners voor de interne organisatie in uw gemeente? We organiseren twee bijeenkomsten om over deze vragen gezamenlijk ervaringen en ideeën uit te wisselen en te reflecteren.

Eerste bijeenkomst

 • Wanneer: woensdag 13 december 2017
 • Tijd: 19.30 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
 • Locatie: Raadzaal in het Stadshuis van Nieuwegein
 • Sprekers:
  Daan de Bruijn, adviseur Actief Burgerschap en Cliëntenparticipatie Movisie
  Wim Groeneweg, burgemeester van Vianen
  Astrid van de Klift, gemeentesecretaris Veenendaal
  Walter Hooghiemstra, griffier Utrechtse Heuvelrug
  Saskia van Grinsven, senior adviseur Movisie (avondvoorzitter)

Voor wie?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle burgemeesters, wethouders, raadsleden, secretarissen, griffiers en beleidsmedewerkers van de Utrechtse gemeenten met belangstelling voor vernieuwing van de lokale democratie en overheidsparticipatie.

Aanmelden

U kunt zich via deze link aanmelden voor deze gratis bijeenkomst.

Programma

 • 19.00 – 19.30 uur:        Inloop
 • 19.30 – 19.35 uur:        welkomstwoord door Saskia van Grinsven
 • 19.35 – 20.00 uur:        Daan de Bruijn: ‘lokaal samenspel in verandering’
 • 20.00 – 20.30 uur:        Wim Groeneweg: overheidsparticipatie in de gemeente Vianen
 • 20.30 – 21.00 uur:        Pauze
 • 21.00 – 21.30 uur:        Astrid van de Klift: ‘Publiek ondernemerschap’ in de gemeente Veenendaal
 • 21.30 – 22.00 uur:        Walter Hooghiemstra: bestuurs- en managementfilosofie en het inspraak- en participatiebeleid in de gemeente Utrechtse Heuvelrug
 • 22.00 – 22.30 uur:        afsluiting en drankje.

De tweede bijeekomst
In de tweede bijeenkomst, eind januari/begin februari 2018, wordt dieper ingegaan op het perspectief van burgerinitiatieven en de vragen en behoeften die inwoners hebben om de relatie met gemeenten anders vorm te geven. Vertrekpunt daarvoor vormen de opbrengsten van een provinciale verkenning, uitgevoerd door de landelijke beweging Nederland Zorgt Voor Elkaar in samenwerking met de stichting Omzien naar Elkaar. Zij hebben in Utrecht verkend hoe het er voor staat met burgerinitiatieven actief in welzijn en zorg en de knelpunten die zij ervaren. Wat betekent dit voor de rol van gemeenten en het verder vorm geven van het onderlinge samenspel?