Inspiratiebijeenkomst Zorgstandaard Dementie: ‘Alledaags leven met dementie’

Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat mensen met dementie zo lang mogelijk hun gewone leven kunnen voortzetten? En de dingen blijven doen die ze hiervoor ook graag deden? Of het nu gaat om de dagelijkse boodschappen, het doen van vrijwilligerswerk of actief blijven bij de sportclub of vereniging. Belangrijk voor iedereen die te maken heeft met (beginnende) dementie.

Op de bijeenkomst inspireren we je met mooie voorbeelden. Maar er is ook volop gelegenheid om te netwerken, vragen te stellen en ideeën uit te wisselen met alle aanwezigen. Samen werken we zo vanuit de Zorgstandaard Dementie aan inclusieve en kwalitatief goede zorg voor mensen met dementie en hun naasten. 

Voor wie? 

Deze bijeenkomst is bedoeld voor netwerkcoördinatoren, casemanagers dementie, (beleids)adviseurs en medewerkers van welzijnsorganisaties en beleidsadviseurs bij gemeenten. Nodig ook collega’s uit jouw netwerk uit om mee te gaan.

Programma

12.30 uur: inloop met lunch

13.00 uur: welkomstwoord en start programma

Ronde 1

Aftrap door FC Utrecht

We zijn te gast in stadion Galgenwaard, de thuishaven van FC Utrecht. Van Nathan Voet horen we op welke wijze FC Utrecht zich inzet voor ouderen met en zonder dementie en wat de betekenis van voetbal voor hen is.

Hoe leef ik met dementie?

Jacoba Huizenga (Hogeschool Utrecht) is onze keynote spreker. Als promovenda deed zij onderzoek naar wat mensen die leven met dementie zélf belangrijk vinden in hun alledaags leven. Jacoba zette als eerste in Nederland een groep ervaringsdeskundigen op die medeonderzoekers zijn. Deze groep noemt zichzelf Brain Power. Er haken ook twee mensen vanuit Brain Power aan op deze middag.

Voetbalherinneringen

Voetbalclub NAC Breda werkt hard aan het worden van een dementievriendelijke sportvereniging. Een belangrijk onderdeel daarvan is het dementievriendelijk maken van het stadion. Wat komt hierbij kijken en waarom is dit zo belangrijk? Verder wordt er bij NAC ingezet op Football Memories – een prachtig middel voor mensen met dementie om enerzijds herinneringen op te halen en anderzijds op een sportieve manier plezier te hebben.

Mensen met dementie aan de bal

‘Mensen met dementie aan de bal.’ Zo heet de werkvorm waar we mee aan de slag gaan. Wat is ervoor nodig om mensen met dementie zelf keuzes te laten maken? Hoe kunnen we hen ondersteunen bij het alledaagse leven? Aan de hand van een voetbalmetafoor gaan we verschillende aspecten langs: wie is de coach, wie moedigt aan, wat is een doelpunt, met welke ‘tegenstanders’ heb je te maken en hoe zorg je dat je fit blijft?

Ronde 2

Van dromen naar doen

We kijken en luisteren naar het inspirerende en aangrijpende verhaal van een jonge vrouw met dementie en haar partner. Wat als je dementie krijgt op jonge leeftijd? Hoe grijpt dat in op het alledaagse? En wat kan je doen om het normale leven zo lang mogelijk overeind te houden? We praten erover door met Riëtte Oudenaarden die juist voor jonge mensen met dementie een andere vorm van daginvulling realiseerde: de Hooiberg. Hoe heeft zij haar droom omgezet naar de praktijk en tegen welke obstakels liep ze aan?

De Limburgse aanpak

Vanuit het dementienetwerk Midden-Limburg horen we van Loes van de Voort (ketenregisseur) hoe het netwerk bijdraagt aan het versterken van het alledaagse leven. Wat betekent dit in de samenwerking met partijen? Hoe krijg je als netwerk zicht op de inzet van vrijwilligers? Wat is de rol van het netwerk ten opzichte van (sport)verenigingen? Samen met Ir. Ans Tummers van Dementia & Technology TU/e centre of Expertise vertelt Loes over dementievriendelijk initiatieven, zoals die van de stichting ‘Samen Bewegen’ in Roermond. Dit soort initiatieven zijn van toegevoegde waarde voor mensen met dementie en hun naasten om hen (weer) te laten meedoen in de samenleving. We laten ons inspireren door deze Limburgse aanpak!

De waarde van een Odensehuis

Met 60 Odensehuizen verspreid over Nederland is er ook in jouw regio een Odensehuis te vinden. Een Odensehuis is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met (beginnende) dementie en hun naasten. Ze vervullen een belangrijke rol in de lokale samenleving en werken samen met buurtverenigingen, onderwijs, bedrijfsleven, het sociale domein en zorgorganisaties. Loesan Peters, bestuurslid bij het Landelijk Platform Odensehuizen en directeur van Odensehuis Animi Vivere, gaat in op de verbindende rol van Odensehuizen en hoe zij het dementienetwerk kunnen versterken en omgekeerd.

Panelgesprek

We sluiten af met een interactief panelgesprek met onder meer Rika Roffelsen (coördinator Netwerk Dementie Drenthe) en Marieke van Werkhoven (landelijk coördinator programma Implementatie Zorgstandaard Dementie). We leggen stellingen voor en gaan met elkaar in gesprek. Wie is er aan zet, wat is er nodig, hoe kunnen we het alledaagse – het gewone, normale – leven versterken en de mens met dementie en diens behoeften centraal stellen?

16:30 uur: einde programma

Aanmelden