Inspiratiesessie Impact Collectieve Voorzieningen

28 mei 2018

Hoe krijgt u meetbare en merkbare effecten van collectieve voorzieningen in het sociaal domein in beeld? Meld u aan voor de inspiratiesessie over de impact van collectieve voorzieningen in het sociaal domein op 28 mei 2018. De sessie is bedoeld om gemeenten en hun maatschappelijke partners te inspireren over het nut en noodzaak om de effecten van collectieve voorzieningen in beeld te brengen. Verschillende methoden van effectenanalyse komen aan bod aan de hand van vier praktijkvoorbeelden van collectieve voorzieningen die bezig zijn om inzicht te krijgen in de meetbare en merkbare effecten.

Collectieve voorzieningen zijn algemene voorzieningen die voor iedereen vrij toegankelijk zijn en waarbij gezamenlijke activiteiten/aspecten voorop staan, zoals jongerenwerk, welzijnswerk (dagbesteding, buurtwerk). Het idee achter de decentralisaties is dat gemeenten investeren in het versterken van deze voorzieningen zodat problemen in een vroeg stadium gesignaleerd en opgelost kunnen worden. Ze hebben een belangrijke rol om de onnodige druk op de specialistische (duurdere) vormen van hulp te verminderen en zijn daarom cruciaal voor het slagen van de beoogde transformatie.

Nu bestaat de behoefte om beter zicht te krijgen op de effectiviteit van collectieve voorzieningen. Wat levert het op voor burgers en opdrachtgevers (financiers)? En hoe maken uitvoerders hun impact zichtbaar? Hoe kunnen gemeenten een onderbouwde keuze maken voor het investeren in het voorveld? Ook speelt de vraag of het effect van collectieve voorzieningen wel in cijfers uit te drukken is. Deze vragen staan centraal in de sessie op 28 mei. De sessie wordt georganiseerd op initiatief van de kennisinstituten Movisie, het Nederlands Jeugdinstituut en Vilans.

Programma

  • 13.30 uur: start met een introductie over onder andere het kwaliteitskompas en het nut van in beeld brengen van outcome.
  • Sessies met praktijkvoorbeelden waarbij methodes van het in beeld brengen van outcome centraal staan en de deelnemers praktisch aan de slag gaan op basis van een voorbeeld van de deelnemers.
  • Gezamenlijke discussie over de praktijkvoorbeelden, onder andere met het doel om te bepalen hoe je de verkregen inzichten gaat toepassen in je eigen praktijk.
  • 16.30 uur: afsluiting met een borrel.

Aanmelden

Meldt u zich aan via het aanmeldformulier. Doe dit vóór 18 mei. Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Praktische informatie

Datum en tijdstip: maandagmiddag 28 mei tussen 13.30 en 17.00 uur
Locatie: Mammoni, Mariaplaats 14 in Utrecht

     

Kennisdossier