Inspiratiesessie Impact Collectieve Voorzieningen

Georganiseerd door de kennisintituten: Vilans, Movisie en het NJi

Hoe krijgt je meetbare en merkbare effecten van collectieve voorzieningen in het sociaal domein in beeld? Dat is het onderwerp van de inspiratiesessie impact collectieve voorzieningen. Tijdens deze sessie sparren we samen over het nut en de noodzaak om effecten van collectieve voorzieningen in beeld te brengen. Wij presenteren hiervoor het Kwaliteitskompas, een handig denkkader om met partners desgewenste outcome te bepalen, deze te monitoren en ervan te leren.

Het Kwaliteitskompas gebruiken we tijdens de bijeenkomst als een leidraad. Ook kunt u zich verdiepen in verschillende methoden van effectenanalyses aan de hand van praktijkvoorbeelden, zoals narratieve methoden, maatschappelijke business case, Effectenplein en onderzoeksboxen.

Aanmelden

Praktische informatie

Voor wie: Gemeenten en hun maatschappelijke partners die de effecten van collectieve voorzieningen in beeld te willen brengen.
Tijd: Dinsdagmiddag 25 september tussen 12.00 en 17.00 uur
Plaats: Mammoni, Mariaplaats 14, 3511 LJ Utrecht
Aanmelden: via het aanmeldformulier. Doe dit vóór 14 september.
Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Collectieve voorzieningen

Collectieve voorzieningen zijn algemene voorzieningen die voor iedereen vrij toegankelijk zijn en waarbij gezamenlijke activiteiten/aspecten voorop staan, zoals jongerenwerk, welzijnswerk (dagbesteding, buurtwerk). Het idee achter de decentralisaties is dat gemeenten investeren in het versterken van deze voorzieningen zodat problemen in een vroeg stadium gesignaleerd en opgelost kunnen worden. Ze hebben een belangrijke rol om de onnodige druk op de specialistische (duurdere) vormen van hulp te verminderen en zijn daarom cruciaal voor het slagen van de beoogde transformatie.

Effectiviteit van collectieve voorzieningen

Nu bestaat de behoefte om beter zicht te krijgen op de effectiviteit van collectieve voorzieningen. Wat levert het op voor burgers en opdrachtgevers (financiers)? En hoe maken uitvoerders hun impact zichtbaar? Hoe kunnen gemeenten een onderbouwde keuze maken voor het investeren in het voorveld? Ook speelt de vraag of het effect van collectieve voorzieningen wel in cijfers uit te drukken is. Deze vragen staan centraal in de sessie op 25 september.

Programma

12:00 uur Start

  • Introductie over onder andere het kwaliteitskompas en het nut van in beeld brengen van outcome.
  • Interactieve sessies: Vier praktijkvoorbeelden waarbij methodes van het in beeld brengen van outcome centraal staan. De deelnemers gaan praktisch aan de slag op basis van een voorbeeld van de deelnemers zelf
  • Gezamenlijke discussie onder andere met het doel om te bepalen hoe je de verkregen inzichten gaat toepassen in je eigen praktijk.
  • afsluiting met een borrel.

17:00 uur Einde

Aanmelden

Misschien ook interessant!
Op donderdag 18 oktober organiseert Movisie een uitwisselingsbijeenkomst voor wijkteams en beleidsmedewerkers die aan de slag willen met het ontwikkelen van collectieve voorzieningen. Meer informatie en aanmelden