Inspiratiesessie: Samenwerken in de wijk; hoe zorg je dat het er echt van komt?

Movisie op congres: Een nieuwe generatie ouderen(zorg)

Op 27 november 2019 vindt in het NBC Nieuwegein het congres 'Een nieuwe generatie ouderen(zorg)' plaats. Samen met Beteroud, Stichting WIEL, Vilans en GENERO verzorgt Movisie de inspiratiesessie: Samenwerken in de wijk; hoe zorg je dat het er echt van komt? Ook kun je tijdens de lunch aanschuiven bij Movisie-expert Els Hofman om in gesprek te gaan over het bereiken van ouderen.

Over de inspiratiesessie

Goede samenwerking en heldere coördinatie zijn belangrijke sleutels voor succesvolle integrale zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen die thuis wonen. Vooral de samenwerking tussen professionals op het grensvlak van het medisch en het sociaal domein – zoals praktijkondersteuners van de huisarts, wijkverpleegkundigen, sociale en Wmo-professionals – kan en moet op veel plekken beter. Maar hoe pak je dat aan?

In deze sessie worden de succesfactoren voor interprofessionele samenwerking gepresenteerd, mede op basis van het Europees onderzoeksproject SUSTAIN. Ook maakt u kennis met de Analysetool Wijkgericht integraal werken – ontwikkeld door Erasmus Universiteit/Movisie/BeterOud – die professionals en teams inzicht biedt in hoe het gaat met integraal werken in hun wijk en tips biedt voor verbetering. Een professional die met de tool werkte, vertelt over haar ervaringen. Tot slot bespreken wij in te vullen randvoorwaarden voor succesvolle samenwerking en coördinatie.

Voorzitter is Hilde van Xanten, senior adviseur Thuis in de wijk en Integraal werken, Movisie

Bezoek congres-website

Sprekers:

Hanna van Dijk, coördinator, Geriatrisch Netwerk Rotterdam en Omstreken (GENERO)
Marja van Engelen, sociaal cultureel werker, Stichting WIEL
Els Hofman, senior adviseur, Movisie
Nick Zonneveld, senior onderzoeker-adviseur, Vilans

Over het rondetafelgesprek: Het bereiken van ouderen met Els Hofman

 Schuif aan voor een gesprek over verschillende strategieën om met ouderen in contact te komen. Hoe belangrijk is het eigenlijk om met ouderen zelf te spreken? En wat weten we wel en niet al over wat werkt. Welke tips kun je goed gebruiken en waardevol?

Kaarten en meer informatie over het programma is te vinden op de website van het congres:

Bezoek congres-website