Inspiratiesessie Verbeteren van de toegang voor inwoners

Inwoners kunnen bij de gemeente terecht met vragen over ondersteuning in het dagelijks functioneren. Gemeenten organiseren die toegang daartoe op verschillende manieren. En hoewel daarin al veel goed gaat, ervaren inwoners dat de uitvoering op verschillende punten beter kan. Zeker daar waar mensen te maken hebben met complexere vragen of levenslange en op alle gebieden in hun leven steun nodig hebben.

Steeds meer gemeenten zijn dan ook bezig met het verbeteren van de toegang. Karin Sok, Yara Noorderwier en Joy Moonen vertellen in deze inspiratiesessie hoe gemeenten dat doen. Ook wordt uitgewisseld over hoe gemeenten de toegang organiseren, wat de ervaringen van inwoners hiermee zijn, hoe dat in uw gemeente is en welke rol u als adviesraad kunt spelen in het verbeteren van die toegang. 

Waar en wanneer?

Deze inspiratiesessie vindt plaats op 28 september 2023 van 10.00 – 11.30 uur, via de videotool Zoom. Enkele dagen voorafgaand aan de webinar ontvang je een link en handleiding voor deelname. 

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Aanmelden kan op hun website.

Meer info en aanmelden