Intergenerationele overdracht bij multiproblematiek

Webinar: dinsdag 5 september 12.00 - 13.00 uur

Multiproblematiek wordt regelmatig overgedragen van generatie op generatie, de zogenoemde intergenerationele overdracht. Denk aan de rol van intergenerationele overdracht van psychische en verslavingsproblematiek, criminaliteit, maar bijvoorbeeld ook de sociaal economische positie en armoede. Het gezamenlijk aanpakken van multiproblematiek is niet alleen helpend voor het gezin en de omgeving, maar helpt ook de vicieuze cirkel te doorbreken en problemen écht te stoppen. Maar hoe doe je dat dan? Hoe kan je in de praktijk preventief ondersteuning bieden? In de webinar staan we daar samen met specialisten bij stil.

Aanmelden

Twee weken na de webinar, op donderdag 21 september van 12 tot 13 uur, vindt er een online vragenuurtje plaats. Je moet je voor de webinar en het vragenuurtje apart aanmelden.

Op deze pagina meld je je eenvoudig voor beide online bijeenkomsten aan

Accreditatie

De webinar en het bijbehorende vragenuurtje zijn geaccrediteerd door het SKJ en Registerplein en leveren samen 2 punten op. Deelname aan beide online bijeenkomsten is verplicht om de punten toegekend te krijgen. 

Dit webinar is onderdeel van de reeks ‘Opgaven in de aanpak van multiproblematiek succesvol aanpakken’, georganiseerd door het NJi, Movisie, Trimbos-instituut en het CCV. Meer informatie

logo