Jaarcongres Eenzaamheid

Tijdens het jaarcongres Eenzaamheid staan recente ontwikkelingen en inzichten over eenzaamheid centraal. Hoe kun je nu echt wezenlijke verbetering in levensperspectief bieden aan mensen die te maken hebben met eenzaamheid?

Zorg+Welzijn organiseert op 28 mei het jaarcongres Eenzaamheid. Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich eenzaam. Hoewel ouderen extra kwetsbaar zijn, ondervinden ook mensen op jongere leeftijd de negatieve gevolgen van eenzaamheid. Het onderwerp staat dan ook hoog op de politiek-maatschappelijke agenda.

Eenzaamheid is iets anders dan alleen zijn. Het heeft betrekking op het ervaren van een zinvol bestaan, je thuis voelen in je omgeving. Wanneer eenzaamheid lang aanhoudt, kan het leiden tot gezondheidsrisico’s, minder betrokkenheid in de samenleving én het tekortschieten van een gevoel van geluk en welzijn. Eenzaamheid wordt niet alleen maar opgelost door sociale contacten te bevorderen. Maar hoe dan wel? En maakt het bestrijden van eenzaamheid mensen daadwerkelijk gelukkiger

Sociale professionals worden deze dag op de hoogte gebracht van de recente ontwikkelingen en discussies over eenzaamheid en hoe je nu echt wézenlijke verbetering in levensperspectief biedt aan mensen die te maken hebben met eenzaamheid.

Bijdrage Movisie
Tijdens dit congres verzorgt Movisie een workshop 'Met kunst en cultuur eenzaamheid doorbreken' door Ingrid Doctor (LKCA) en Saskia van Grinsven (Movisie)

Voor aanmelden en meer informatie bekijk de website van Zorg+Welzijn.